Andre avtaler

Andre avtaler

Her finner du diverse avtaler knyttet til idéutvikling, pitching, filmrett m.m.

Fortrolighetsavtale

Utviklingsavtale

Opsjon og overdragelse av filmrett

Norsk filmforbund
Dronningens gate 13
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement