Andre avtaler

Andre avtaler

Her finner du diverse avtaler knyttet til idéutvikling, pitching, filmrett m.m.

Fortrolighetsavtale

Utviklingsavtale

Opsjon og overdragelse av filmrett

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement