Standardavtaler film- og TV-produksjon

Standardavtaler for film- og TV-produksjoner

Norsk filmforbund har utarbeidet en rekke anbefalte og omforente avtaler for arbeid med, og skapelse av, film- og TV-produksjoner. Avtalene finner du her:

Standardavtaler for regissører

Standardavtale - Spillefilm

Standardavtale - TV-drama

Standardavtale - TV-underholdning

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement