Fagfunksjoner

NFF fagutvalg

Fagutvalg Stunt, Norsk filmforbund og

Fagutvalg Spesialeffekter (SFX) i Norsk filmforbund

 

Vi har dannet et interimstyre for å utvikle en plattform for profesjonelle stunt og SFX utøvere som ønsker å organisere seg gjennom Norsk filmforbund. Målet er å etablere og organisere en profesjonell faggruppe som ivaretar det norske stunt- og spesialeffekt- miljøets interesser, kunnskaper og erfaringer. De viktigste målene er:

 

 • Å definere en bransjestandard for seriøse yrkesutøvere
 • Ivareta sikkerheten for aktører, riggere og øvrig stab og statister.
 • Å definere rammeverk og retningslinjer for bruk av profesjonelle stunt og SFX personell på norske og internasjonale produksjoner i Norge.
 • Utvikle forsikringsavtaler for medlemmer
 • Avtalefeste minimumsstandard  for honorar og lønn (tariff)
 • Hevde verkshøyde (opphavsrett) for stunt og SFX

 

Interimstyret består i dag av

 

Kai Kolstad Rødseth

kai@stuntandsfx.no

http://stuntandsfx.no/

 

Pål Morten Hverven

pm@fiksern.no

http://www.fiksern.no/

 

Christel Jørgensen

cj@scandinavianstunts.no

https://www.scandinavianstunts.com/

 

Kristoffer Jørgensen

arcticaction@gmail.com

https://www.arcticaction.no/nb/

 

3 hovedfunksjoner stunt. SFX som adskilt fagområde

 

Stuntkoordinator

En erfaren stuntutøver som koordinerer action-sekvenser og har det fulle ansvaret for alle stunt-relaterte oppgaver på settet, samt HMS for alle involverte.
 

Stuntutøver

Er spesielt trent til å utføre oppgaver i sekvenser som krever mental og fysisk kunnskap, og/eller er for risikofylte for vanlige skuespillere/statister å gjennomføre, eller kontrakten deres forbyr dem  i utsette seg for den slags fysiske aktiviteter. Har HMS kunnskap.
 

Stuntrigger

En person som er spesialist på sikring og bruk av tau, vaier, seler og tekniske systemer for å kunne gjennomføre avanserte scener som krever å være i luften, i fart, under vann osv. HMS for alle involverte.
 

SFX ansvarlig - eget fagområde

En person som er ansvarlig for alle spesialeffekter som eksplosjoner og våpenskudd, og har kunnskapen til å lage snøstorm, break-away glass osv. HMS for alle involverte.

 

Sidefunksjoner

 

Spesialisering

En person som er spesialisert innen en sportsgren og/eller en øvelse, og som kun utøver denne øvelsen.

 

Trainee / lærling

En person med grunnleggende stunttrening, men som trenger mer kunnskap og erfaring innen stunt terminologi, kameravinklinger og HMS, samt det å være på sett før han/hun kan ta jobber alene.

 

Retningslinjer for produsenter

 

Ved følgende scener skal alltid en STUNTKOORDINATOR være på sett for generell sikkerhet/sikring. Han/hun vurderer scenen på forhånd og avgjør om en STUNT-DOUBLE og/eller andre stuntutøvere/spesialister skal tas inn:
 

 • Scener som har elementer av risiko for skuespillere/statister og stab
 • Scener der skuespillere og/eller statister skal snuble/falle på bakken, i vann, fra høyder, over bord, fra hester, gjennom vindu eller lignende.
 • Scener med slag/spark og slossing
 • Scener som simulerer ulykker med bil, sykler, trappe fall, skli etc.
 • Scener som omhandler biljakter, påkjørsler og presisjonskjøring
 • Scener som omhandler å være i høyden, i vann og/eller i høy hastighet
 • Scener som omhandler alle typer våpen, pistolskudd, eksplosjoner osv.
 • Scener med flammer, enten på bygninger, i rom eller på karakterer.

 

Krav til stunt- utøvere

 

 • Grunnleggende og relevant stunt bakgrunn- og trening
 • Kunnskap om risiko, sikkerhet og terminologien rundt øvelsen(e) man utfører
 • Skal ha forståelse for kameravinklinger
 • NFF sin HMS opplæring for stuntutøvere
 • Utøver skal ha en sunn og mental helse, utøve profesjonalitet og vise ydmykhet og respekt for stuntfaget.

 

Krav til SFX -utøvere

- er fortsatt under utarbeidelse. Oppdatering følger.

 

Kriterier for medlemsskap

Medlemskap i  faggruppen og NFF blir behandlet på bakgrunn av kvalifikasjoner, ved interimstyret og ledelsen i Norsk filmforbund.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement