Fagfunksjoner

NFF fagutvalg

NFF Stunt Norge - Norsk Stuntforening

 


I 2018 ble Stunt Norge - Norsk Stuntforening dannet. Stiftelsesmøtet fant sted på
Filmparken Jar i 12. oktober 2018. Norsk Stunt viderefører arbeidet som Fagutvalg
Stunt har gjort siden 2015.

Foreningens formål er å samle og arbeide til beste for profesjonelle stuntfagfolk med
tilhold og virke i Norge. Virksomhets- og interesseområde omfatter stuntarbeid i hele
Norge og på Svalbard, samt internasjonal virksomhet der dette er naturlig. Stunt Norge
er fremste faglige utvalg og autoritet på stuntspørsmål i Norge. I samarbeid med NFF
setter vi den faglige standarden for stuntarbeid her til lands.

Våre prioriterte arbeidsoppgaver er:

 • Bransjestandard for norske stuntfolk
 • HMS og sikkerhet
 • Rammeverk og retningslinjer for bruk av profesjonelle stunt på norske og internasjonale produksjoner i Norge
 • Forsikringsordninger for stuntfolk
 • Avtalefeste minimumsstandard for honorar og lønn (tariff)
 • Hevde verkshøyde (opphavsrett) for stunt
 • Like arbeidsmuligheter for kvinnelige og mannlige stuntfolk

Foreningen forplikter seg til en 0-visjon for skade og dødsfall for stuntfolk.

 

STYRET BESTÅR AV

Styreleder:
Christel Jørgensen
cj@scandinavianstunts.no
https://www.scandinavianstunts.com/

Nestleder:
Kristoffer Jørgensen
arcticaction@gmail.com
https://www.arcticaction.no/nb/

Økonomi (to-delt):
Pål Morten Hverven
pm@fiksern.no
http://www.fiksern.no/

50% (kontigenter) Christel Jørgensen

HMS & risiko(to-delt):
Kai Kolstad Rødseth
kai@stuntandsfx.no
http://stuntandsfx.no/

50% HMS/risiko - På Morten Hverven

Kurs & trening:
Otto Tangstad
Tangstad.Stunt@gmail.com
https://www.ottotangstad.com/


3 hovedfunksjoner stunt

Stuntkoordinator
En erfaren stuntutøver som koordinerer action-sekvenser og har det fulle ansvaret for
alle stunt-relaterte oppgaver på settet, samt HMS for alle involverte.
 

Stuntutøver
Er spesielt trent til å utføre oppgaver i sekvenser som krever mental og fysisk
kunnskap, og/eller er for risikofylte for vanlige skuespillere/statister å gjennomføre, eller
kontrakten deres forbyr dem i utsette seg for den slags fysiske aktiviteter. Har HMS
kunnskap.
 

Stuntrigger
En person som er spesialist på sikring og bruk av tau, vaier, seler og tekniske systemer
for å kunne gjennomføre avanserte scener som krever å være i luften, i fart, under vann
osv. HMS for alle involverte.

Sidefunksjon stunt
Spesialist
En person som er spesialisert innen en sportsgren og/eller en øvelse, og som kun
utøver denne øvelsen.

Krav til stunt- utøvere

 • Grunnleggende og relevant stunt bakgrunn- og trening
 • NFF sin HMS opplæring for stuntutøvere
 • Kunnskap om terminologien rundt øvelsen(e) man utfører
 • Produksjonsforståelse
 • Utøver skal ha en sunn og mental helse, utøve profesjonalitet og vise ydmykhet og respekt for stuntfaget.

 

Kriterier for medlemskap
Medlemskap i NFF Stunt Norge blir behandlet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring ved styret i Stunt Norge og ledelsen i Norsk Filmforbund.

SFX er et eget fagfelt og inngår ikke under Stunt Norge 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement