Fagfunksjoner

NFF fagutvalg

NFF Stunt Norge - Norsk Stuntforening

 

I 2018 ble Stunt Norge - Norsk Stuntforening dannet. Stiftelsesmøtet fant sted på Filmparken på Jar utenfor Oslo den 12. oktober 2018. Norsk Stunt viderefører arbeidet som Fagutvalg Stunt har gjort siden 2015.

Foreningens formål er å samle og arbeide til beste for profesjonelle stuntfagfolk med tilhold og virke i Norge. Virksomhets- og interesseområdet omfatter stuntarbeid i hele Norge og på Svalbard, samt internasjonal virksomhet der dette er naturlig. Stunt Norge er fremste faglige utvalg og autoritet på stuntspørsmål i Norge. I samarbeid med NFF setter vi den faglige standarden for stuntarbeid her til lands.

Stunt Norges prioriterte arbeidsoppgaver

 • Bransjestandard for norske stuntfolk
 • HMS og sikkerhet
 • Rammeverk og retningslinjer for bruk av profesjonelle stunt på norske og internasjonale produksjoner i Norge
 • Forsikringsordninger for stuntfolk
 • Avtalefeste minimumsstandard for honorar og lønn (tariff)
 • Hevde verkshøyde (opphavsrett) for stunt
 • Like arbeidsmuligheter for kvinnelige og mannlige stuntfolk

Foreningen forplikter seg til en nullvisjon for skade og dødsfall for stuntfolk.

Styrets sammensetning

Styreleder:
Christel Jørgensen
cj@scandinavianstunts.no
https://www.scandinavianstunts.com/

Nestleder:
Kristoffer Jørgensen
arcticaction@gmail.com
https://www.arcticaction.no/nb/

Økonomi (to-delt):
Pål Morten Hverven
pm@fiksern.no
http://www.fiksern.no/

50 % (kontingenter) Christel Jørgensen

HMS & risiko (to-delt):
Kai Kolstad Rødseth
kai@stuntandsfx.no
http://stuntandsfx.no/

50 % HMS/risiko Pål Morten Hverven

Kurs & trening:
Otto Tangstad
Tangstad.Stunt@gmail.com
https://www.ottotangstad.com/

Tre hovedfunksjoner stunt

Stuntkoordinator

En erfaren stuntutøver som koordinerer action-sekvenser og har det fulle ansvaret for alle stunt-relaterte oppgaver på settet, samt HMS for alle involverte.

Stuntutøver

Er spesielt trent til å utføre oppgaver i sekvenser som krever mental og fysisk kunnskap, og/eller er for risikofylte for vanlige skuespillere/statister å gjennomføre, eller kontrakten deres forbyr dem i utsette seg for den slags fysiske aktiviteter. Har HMS-kunnskap.

Stuntrigger

En person som er spesialist på sikring og bruk av tau, vaier, seler og tekniske systemer for å kunne gjennomføre avanserte scener som krever å være i luften, i fart, under vann, o.s.v. HMS for alle involverte.

Sidefunksjon stunt

Spesialist

En person som er spesialisert innen en sportsgren og/eller en øvelse, og som kun utøver denne øvelsen.

Krav til stunt-utøvere

 • Grunnleggende og relevant stunt bakgrunn- og trening
 • NFF sin HMS opplæring for stuntutøvere
 • Kunnskap om terminologien rundt øvelsen(e) man utfører
 • Produksjonsforståelse
 • Utøver skal ha en sunn og mental helse, utøve profesjonalitet og vise ydmykhet og respekt for stuntfaget.

Kriterier for medlemskap

Medlemskap i NFF Stunt Norge blir behandlet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring ved styret i Stunt Norge og ledelsen i Norsk Filmforbund.

Avgrensning mot SFX

SFX er et eget fagfelt og inngår ikke under Stunt Norge

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement