NFF fagutvalg stunt

NFF fagutvalg Stunt Norge

 

Fagutvalgets formål er å samle og arbeide til beste for profesjonelle stuntfagfolk med tilhold og virke i Norge. Virksomhets- og interesseområdet omfatter stuntarbeid i hele Norge og på Svalbard, samt internasjonal virksomhet der dette er naturlig. Stunt Norge er fremste faglige utvalg og autoritet på stuntspørsmål i Norge. I samarbeid med NFF setter vi den faglige standarden for stuntarbeid her til lands.

Stunt Norges prioriterte arbeidsoppgaver

 • Bransjestandard for norske stuntfolk
 • HMS og sikkerhet
 • Rammeverk og retningslinjer for bruk av profesjonelle stunt på norske og internasjonale produksjoner i Norge
 • Forsikringsordninger for stuntfolk
 • Avtalefeste minimumsstandard for honorar og lønn (tariff)
 • Hevde verkshøyde (opphavsrett) for stunt
 • Like arbeidsmuligheter for kvinnelige og mannlige stuntfolk

Foreningen forplikter seg til en nullvisjon for skade og dødsfall for stuntfolk.

Styrets sammensetning

Styreleder
Christel Jørgensen
cj@scandinavianstunts.no
https://www.scandinavianstunts.com/

Styremedlem
Kristoffer Jørgensen
arcticaction@gmail.com
https://www.arcticaction.no/nb/

Styremedlem
Pål Morten Hverven
pm@fiksern.no
http://www.fiksern.no/

Styremedlem
Otto Tangstad
Tangstad.Stunt@gmail.com
https://www.ottotangstad.com/

Tre hovedfunksjoner stunt

Stuntkoordinator

En erfaren stuntutøver som koordinerer action-sekvenser og har det fulle ansvaret for alle stunt-relaterte oppgaver på settet, samt HMS for alle involverte.

Stuntutøver

Er spesielt trent til å utføre oppgaver i sekvenser som krever mental og fysisk kunnskap, og/eller er for risikofylte for vanlige skuespillere/statister å gjennomføre, eller kontrakten deres forbyr dem i utsette seg for den slags fysiske aktiviteter. Har HMS-kunnskap.

Stuntrigger

En person som er spesialist på sikring og bruk av tau, vaier, seler og tekniske systemer for å kunne gjennomføre avanserte scener som krever å være i luften, i fart, under vann, o.s.v. HMS for alle involverte.

Sidefunksjon stunt

Spesialist

En person som er spesialisert innen en sportsgren og/eller en øvelse, og som kun utøver denne øvelsen.

Krav til stunt-utøvere

 • Grunnleggende og relevant stunt bakgrunn- og trening
 • NFF sin HMS opplæring for stuntutøvere
 • Kunnskap om terminologien rundt øvelsen(e) man utfører
 • Produksjonsforståelse
 • Utøver skal ha en sunn og mental helse, utøve profesjonalitet og vise ydmykhet og respekt for stuntfaget.

Kriterier for medlemskap

Medlemskap i NFF Stunt Norge blir behandlet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring ved styret i Stunt Norge og ledelsen i Norsk Filmforbund.

Avgrensning mot SFX

SFX er et eget fagfelt og inngår ikke under Stunt Norge

Anbefalte stuntrater

Styret i Fagutvalg Stunt har utarbeidet følgende oversikt over veiledende satser, ekskl. sosiale utgifter og mva (for dem som er momspliktig):

Felles veiledende stuntrater (kan variere iht korttidsoppdrag/ langtidsoppdrag). Inkluderer ikke nedbrekk av scener eller forberedelser i forkant av opptaksdag.
Koordinator 08t - Kr 8000,- + moms + sos. utgifter
StuntRigger 08t - Kr 7500,- + moms + sos.utgifter
Stuntutøver 08t - Kr 6000,- + moms + sos. utgifter
Kost/mask i forkant Halvdagsrate
Øvingsdag/ koreografi Halvdagsrate
Reisetid m/utstyr Fulldagsrate
Reisetid "passasjer" Halvdagsrate
Ventedag Halvdagsrate
Risikotillegg/belastningtillegg eksempler).
Harde treff
Vurderes og settes av koordinator basert på mulighet for beskyttelse, kostyme, underlag, områdets generelle sikkerhet og antall gjentagelser.
Høye fall
Påtenning
Påkjørsel
Bilkrasj
Annet
Overtidstillegg
 
Her følger vi NFF sine overtidssatser

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement