Fagfunksjoner

Fagfunksjoner - TV-underholdning

FAGFUNKSJONER SOM OMFATTES AV TV-UNDERHOLDNINGSOVERENSKOMSTEN MELLOM NFF OG VIRKE

 Fra overenskomsten hitsettes:

Ǥ 2 Omfang:

Denne overenskomst gjelder TV-medarbeidere (Arbeidstaker) som er medlemmer av NFF og TV-produksjonsselskap (Arbeidsgiver) som er medlemmer av Virke på området for produksjon av TV-program.

Overenskomsten gjelder faglærte TV-medarbeidere i fagfunksjonene foto, klipp, regi, lyd, casting, VJ, scenograf, rekvisitør, kostyme/sminke, DIT, TOM, innspillingsleder, koordinator, samt assistenter og loggere, som er arbeidstakere i arbeidsmiljølovens forstand.

Overenskomsten gjelder ikke TV- medarbeidere som er fast ansatt i produksjonsselskapet, personer med lederfunksjoner som har økonomisk og/eller personalansvar – som for eksempel produksjonsledere og postprodusenter, samt personer med særlig uavhengig stilling som disponerer sin egen arbeidstid (herunder manusforfattere).

Overenskomsten omfatter ikke dramatiserte TV-produksjoner, enkeltstående dokumentarfilmprosjekter, nyheter og sportssendinger.»

Det er innholdet i arbeidet, ikke fagbetegnelsen som er avgjørende for hvem som omfattes av overenskomsten. Det betyr at du kan være omfattet av overenskomsten selv om du får en annen fagbetegnelse enn det som fremgår nedenfor.

Eksisterende fagfunksjoner og nye anbefalinger:

Foto
Innbefatter betegnelser som A-foto, foto, B-foto, steadycam, flerkamera og kran

Regi
Innbefatter betegnelser som regi, hovedregi, redaktør, etterarbeidsregi, etterarbeidsredaktør, etterarbeidsprodusent, postprodusent, letregi, letprodusent og reporter

Manusforfatter

Klipp
Innbefatter betegnelser som hovedklipper, klipper, onliner, sammensyer, offline-klipper, grovklipper og delklipper, sekvensklipper

Animatør

Lyd
Innbefatter betegnelser som A-lyd, lyd, B-lyd og lyddesigner

Casting

VJ

Scenograf

Rekvisitør

Kostyme/Sminke
Innbefatter betegnelser som kostyme, sminke, stylist

Innspillingsleder

Koordinator

DIT

TOM

Assistenter

Loggere 

Kommentar: Beskrivelsene fremkommer etter bransjepraksis og iht. Vedlegg 3 til TV-underholdningsoverenskomsten mellom NFF og Produsentforeningen. Nye anbefalte betegnelser som innbefattes er: redaktør, etterarbeidsredaktør, etterarbeidsprodusent (for regi) og stylist (for kostyme/sminke) da innholdet i disse i praksis tilsvarer innholdet i de respektive hovedkategorier.

Vi anbefaler uansett alle fagfunksjoner på TV-underholdning om å be om at overenskomstens regelverk legges til grunn i ansettelseskontrakten.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement