Satser - Spillefilm

Spillefilm og annet langtidsengasjement

Avtalte minstelønnssatser for spillefilm (f.o.m. 1. juni 2020 t.o.m. 31. mai 2021)

(PDF-versjon av Spillefilmsatser)

 Gruppe  Fagfunksjon  0 år+  3 år+  6 år+  10 år+
1.

REGI – OPPTAK
REGI FOR/ETTERARBEID

4103
3027

4360
3075

5209
3463

6042
4013

2.

Produksjonsleder,
Fotograf / DOP,
Lyddesigner, Klipper,
Produksjonsdesigner 

2987

3214

3611 4188
3.

Scenograf
Lydsjef
Kameraoperatør 

2236 2390 2688 3119
4.

Innspillingsleder, script,
SFX-ansvarlig,
sjefsrekvisitør,
kostymedesigner,
maskør,
casting-ansvarlig,
location manager 

2117 2276 2561 2974
5.

Sminkør, frisør,
lysmester, koordinator,
stills-foto, B-foto, DIT, grip, rekvisitør, innspillingskoordinator/2nd AD

1887 2131 2400 2786
6.

Prod.sekretær, B-lyd,
B-regi, dekoratør,
snekker, set-kostymør,
set-rekvisitør, syer, location scout, innspillingsassistent/3rd AD

1809 1945 2189 2540
7.

Fagassistenter 

1563 1679 2037 2336
8.

Praktikanter 

973      
 

Tillitsvalgt/uke 

715      

De oppgitte satsene er dagsatser, basert på 7,5 timers arbeidsdager iht. overenskomstens pkt. 5.1. 

 

For å regne om til månedssatser, multipliseres dagsatsene med 21,67.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement