Satser - TV-underholdning

Tv-underholdning lønnssatser

 

Protokoll forhandlingsresultat pr.01.09.2018.

 

TV-underholdningsoverenskomsten 2016-2018 har et minstelønnssystem i §5.
Ved et minstelønnssystem består din lønn av minstelønnen og et personlig tillegg. Tilsammen utgjør det din lønn.

I mellomoppgjøret 2017 har Virke og Norsk filmforbund blitt enige om økning av minstelønnssatsene.

De 7 øverste gruppene har en økning på 2,1%. Dette gjelder:
Regi  -  Foto  -  VJ  -   lyd/innspillingsleder  -  sammensyer/hovedklipper  -  grovklipper/delklipper  -  reporter/researcher 

De 5 nederste gruppene har en økning på 3%. Dette gjelder:
Casting/deltakeransvarlig  -   rekvisitør/kostyme  -   koordinator  -  fagassistent  -  assistent/logger.

Årsaken til ulikheter i % økning er at partene er enige om et såkalt "lavtlønns-løft".

De nye satsene gjelder fra 1. juni 2017. Dette betyr at du skal ha en lønnsøkning for alt arbeide som gjøres fra og med 1. juni, herunder skal også allerede signerte avtaler justeres opp for slikt arbeide.

Det er avtalt at TV-arbeidere ikke skal gå ned i lønn, som følge av innføringen av minstelønnssatser.
Trenger du råd og veiledning når du skal avtale lønn, ta kontakt med juridisk@filmforbundet.no.

1. Finn din ansennitet
For å finne din ansiennitet trykk her.

2. Finn din faggruppe og ansiennitet i tabellen og legg til det anbefalte personlige tillegget.
Anbefalt personlig tillegg er basert på lønnsstatistikk​

Kommentarer til tabellen over og til minstelønnssystemet med personlige tillegg:

 • DIT og TEKLA: bruk tall fra grovklipper gruppen.
 • ONLINE: bruk tall fra sammensyer gruppen
   
 • Det er avtalt at dagsats skal benyttes ved avtaleperioder på 11 dager og mindre.   
 • 11 dagers regelen sikrer høyere satser ved kortere engasjement. 
 • Ingen skal gå ned i lønn ved innføringen av minstelønnssystem. 
 • Det gjennomsnittlige antall arbeidsdager i en måned gjennom et helt arbeidsår er 21,67. Det er derfor vanlig at produksjonsselskapet finner frem til dagsatsen ved å dele mådenslønnen på 21,67.
   
 • Filmforbundets ambisjon er å få alle fagfunksjoner innen TV-underholdning inn i overenskomsten og lønnssystemet. Mangler din fagfunksjon i tabellen, må du selv forhandle opp den årlige lønnen din. Til dette kan du bruke følgende link: Statistisk sentralbyrå - Konsumprisindeksen. (Legg inn kronebeløp, år, gjennomsnitt, og beregne til det aktuelle år og måned.)
  Tallet du får når du beregner den årlige lønnsveksten din, tilsvarer hva dine tidligere årslønninger vil utgjøre med dagens indeks, med andre ord den samme lønnen som du har hatt før. I tillegg til dette bør lønnen din også øke i takt med den generelle lønnsutviklingen i Norge. Dette kan du lese mer om på sidene til Statistisk sentralbyrå: Gjennomsnittlig lønnsutvikling

 

Basert på lønnsundersøkelser i 2011 og 2013 har vi laget en sammenstilling av gjennomsnittslønn for TV-underholdning.

Regi

TV-regissørene hadde i 2013 en snittlønn på kr. 43.500,- per måned.
Etterarbeidsredaktørene/etterarbeidsregissørene/redaktørene hadde i 2013 en gjennomsnittlig månedslønn på kr. 46.125,-.

Klipp

Snittlønna for TV-klipperne var i 2013 på kr. 42.525,- per måned. De med minst erfaring lå i gjennomsnitt rett under kr. 40.000,- per måned, mens de med mest erfaring hadde kr. 46.000,- per måned i snitt. For korte engasjementer på dagsats lå gjennomsnittet på kr. 2.700,- per vakt.

Foto

Fotografene som jobbet TV-underholdning hadde i 2013 en gjennomsnittlig dagslønn på 2778 kr (tilsvarende 3500 fakturert). Dette er akkurat det samme som tilsvarende undersøkelse gjort i 2011 viste. Altså har denne gruppen ikke hatt noen lønnsstigning i denne perioden. For A-foto lå dagsatsen fra 200 til 500 kroner høyere.

Lyd

Lydteknikerne som jobbet TV-underholdning hadde i 2013 en gjennomsnittlig dagslønn på kr. 2.184,-(tilsvarende kr. 2.750 fakturert). Dette er akkurat samme tall som gruppen hadde i tilsvarende undersøkelser gjort i både 2010 og 2011. Altså har denne gruppen ikke hatt noen lønnsvekst i løpet av disse tre årene.

De faggruppene som ikke er nevnt ovenfor har ikke vært godt nok representert i svarene på undersøkelsene. Det er rett og slett for få som har svart fra disse gruppene. Vi har dermed ikke hatt statistisk signifikant data til å sammenstille en gjennomsnittslønn for disse.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement