Overenskomster og Tariffer

Overenskomster og tariffer

Norsk filmforbund har overenskomster som regulerer en rekke bransjefelt. Her finner du oversikt over alle regulerte områder:

Spillefilm
TV-drama
Reklame
TV-underholdning
Hotel Cæsar
Flerkamera

Standardavtaler

Norsk filmforbund har utarbeidet en rekke anbefalte og omforente avtaler for arbeid med- og skapelse av film- og TV-produksjoner.

Standardavtaler for regissører
Standardavtale - Spillefilm
Standardavtale - TV-drama
Standardavtale - TV-underholdning

Andre avtaler

Her finner du diverse avtaler knyttet til idéutvikling, pitching, filmrett m.m.

Fortrolighetsavtale
Utviklingsavtale
Opsjon og overdragelse av filmrett

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement