Overenskomster og Tariffer

Overenskomster og tariffer

Norsk filmforbund har overenskomster som regulerer en rekke bransjefelt. Her finner du oversikt over alle regulerte områder:

Spillefilm
TV-drama
Reklame
TV-underholdning
Hotel Cæsar
Flerkamera

Standardavtaler

Norsk filmforbund har utarbeidet en rekke anbefalte og omforente avtaler for arbeid med- og skapelse av film- og TV-produksjoner.

Standardavtaler for regissører
Standardavtale - Spillefilm
Standardavtale - TV-drama
Standardavtale - TV-underholdning

Andre avtaler

Her finner du diverse avtaler knyttet til idéutvikling, pitching, filmrett m.m.

Fortrolighetsavtale
Utviklingsavtale
Opsjon og overdragelse av filmrett

Norsk filmforbund
Dronningens gate 13
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement