Overenskomst - Flerkamera

Flerkamera

Kontaktperson:
Leila Rasthe

Forbundsjurist

leila@filmforbundet.no
telefon: 91554672


Overenskomst  - OB-Team og Norsk filmforbund

Her finner du PDF-versjon av konsolidert overenskomst etter mellomoppgjør i 2013

Overenskomst OB-Team AS og Norsk filmforbund

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement