Overenskomst - Flerkamera

Flerkamera

Kontaktperson:
Leila Rasthe

Forbundsjurist

leila@filmforbundet.no
telefon: 91554672


Overenskomst  - OB-Team og Norsk filmforbund

Her finner du PDF-versjon av konsolidert overenskomst etter mellomoppgjør i 2013

Overenskomst OB-Team AS og Norsk filmforbund

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement