Hotel Cæsar

Kontaktperson:
Sverre Pedersen

Forbundsleder

sverre@filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 82
mobil: 913 25 957


Gjeldende overenskomst mellom NFF og Metronome Spartacus AS:

Hotel Cæsar - Overenskomst

Standardavtale for regissører på Hotel Cæsar

Standard regiavtale for Hotel Cæsar

Ansiennitetsberegning i Metronome Spartacus AS (Hotel Cæsar).

Ansiennitetsskala - Hotel Cæsar

Arbeidstaker opparbeider ansiennitet for film- og TV-faglig arbeid de har utført før de har startet sitt arbeid i Metronome Spartacus AS.

Yrkeserfaring fra samme fagfunksjon innen film- og TV-produksjon gir 1 års ansiennitetsopptjening pr. arbeidsår.

Yrkeserfaring fra andre fagfunksjoner innen film- og TV-produksjon gir 0,5 års ansiennitetsopptjening pr. arbeidsår.

Partene er enige om at 1 frilans arbeidsår utgjør 180 betalte dager.

Yrkeserfaringen skal dokumenteres gjennom CV og referanser.

Assistenter ved Hotel Cæsar opparbeider seg 0,5 års ansiennitet pr arbeidsår.

Ansatte ved Hotel Cæsar får justert lønn i etterfølgende måned etter at de har opparbeidet seg ny ansiennitet iht. skalaen.

Partene er enige om at Metronome Spartacus på grunnlag av disse kriteriene foretar skriftlige ansiennitetsvurderinger for de som jobber ved Hotel Cæsar.

Hvis den enkelte medarbeider mener at usaklige hensyn er kommet inn ved vurdering av vedkommendes ansiennitet / lønnsfastsettelse, kan tillitsvalgte på vedkommendes vegne ta forholdet opp med bedriften. Uenighet om hva som skal forstås med ”usaklige hensyn” kan bringes inn for Metronome Spartacus AS og NFF til avgjørelse.

Arbeidstaker kan til forhandlinger om inngåelse av arbeidsavtale stille sammen med tillitsvalgt eller representant for Norsk filmforbund.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement