Spillefilm

 

Kontaktpersoner for rådgiving vedrørende  spillefilm, TV-drama og reklame:

Forbundsadvokat Bjørn Brem
bjorn@filmforbundet.no

Forbundsleder Sverre Pedersen
sverre@filmforbundet.no


1. Opphavsrett 


Det er inngått en ny opphavsrettsavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R: opphavsrettsavtale 09.05.2017 for innkjøpte produksjoner pdf

Rettighetsavtalen gjelder såkalte "innkjøpte produksjoner", hvor kino hovedsakelig er primærvindu slik som spillefilm, dokumentarfilm etc.

Følgende tekst om opphavsrett anbefales å innta i individuelle kontrakter mellom NFF´s medlemmer og Virke Produsentforeningens medlemmer for å sikre opphavsrettsvederlag fra F©R:

"For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i "Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017."

English version: ​                                                                                                                                                                                                                                                 "For members of NFF with management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a seperate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 09.05.2017."

2. Relevante lenker og dokumenter

PDF-versjon av Spillefilmoverenskomsten
Lønnsatser for spillefilm
NFF anbefalte regiavtale på spillefilm
Standardavtale til Spillefilmoverenskomsten 
Protokoll spillefilmforhandlinger 28.06.2018

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement