Standardavtaler film- og TV-produksjon

Standardavtaler for film- og TV-produksjoner

Norsk filmforbund har utarbeidet en rekke anbefalte og omforente avtaler for arbeid med, og skapelse av, film- og TV-produksjoner. Avtalene finner du her:

Standardavtaler for regissører

Standardavtale - Spillefilm

Standardavtale - TV-drama

Standardavtale - TV-underholdning

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement