SMS-Kontrakt

Trenger du en kontrakt men har produsenten dårlig tid og du begynner på jobb i morra tidlig?

Kopier denne og send den til arbeidsgiver og be de fylle ut.  

Kontrakt mellom:
ARBEIDSGIVER og ARBEIDSTAKER
Ansettes som: ______________
Ansettelsens varighet:_____________
fra DATO  Til DATO
Arbeidstid: _____________
Overtid er ikke iberegnet.
Lønn:____________
Utbetales:___________
Arbeidsgiver er kjent med  Arbeidsmiljøloven og Overenskomstene.
Du kan finne avtaler på:
https://filmforbundet.no
Full kontrakt ettersendes av Arbeidsgiver før arbeidslutt.
Bekreftelse på denne kontrakt signeres ved å sende GODKJENT fra begge parter.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement