Standardavtaler

Standardavtale - spillefilm

Her finner du standard arbeidsavtale for TV-drama. Kontrakten er i samsvar med overenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen.

Standardavtale Spillefilm (PDF)

Standardavtale Spillefilm (Word)

Oppdatert per september 2015 med oppdatert opphavsrettsklausul etter særskilt opphavsrettsavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund

Regiavtaler for spillefilm finner du her:

Standardavtaler for regissører

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement