Standardavtale - TV-underholdning

Her finner standard arbeidsavtale for TV-underholdning. Avtalemalen er i samsvar med Norsk Filmforbunds og Produsentforeningens tidligere anbefalte arbeidsavtale på TV-underholdning. Punkt 9 om opphavsrettigheter er i henhold til særskilt opphavsrettsavtale, som er vedlegg 2 til TV-underholdnings-overenskomst  mellom NFF og VIRKE Produsentforeningen. Det kan ikke avtales dårligere vilkår for arbeidstaker enn det som følger av overenskomsten.

Standardavtale TV-underholding (PDF)

Standardavtale TV-underholding (Word)

Avtalemalen er revidert per september 2015 iht. revideringen av TV-underholdnings-overenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement