Standardavtale - TV-underholdning

Her finner du standard arbeidsavtale for TV-underholdning. Avtalemalen er i samsvar med Norsk Filmforbunds og Produsentforeningens tidligere anbefalte arbeidsavtale på TV-underholdning. Punkt 9 om opphavsrettigheter er i henhold til særskilt opphavsrettsavtale, som er vedlegg 2 til TV-underholdnings-overenskomst  mellom NFF og VIRKE Produsentforeningen. Det kan ikke avtales dårligere vilkår for arbeidstaker enn det som følger av overenskomsten.

Standardavtale TV-underholding (PDF)

Standardavtale TV-underholding (Word)

Avtalemalen er revidert per oktober 2016 iht. revideringen av TV-underholdningsoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement