Standardavtale - TV-underholdning

Her finner standard arbeidsavtale for TV-underholdning. Avtalemalen er i samsvar med Norsk Filmforbunds og Produsentforeningens tidligere anbefalte arbeidsavtale på TV-underholdning. Punkt 9 om opphavsrettigheter er i henhold til særskilt opphavsrettsavtale, som er vedlegg 2 til TV-underholdnings-overenskomst  mellom NFF og VIRKE Produsentforeningen. Det kan ikke avtales dårligere vilkår for arbeidstaker enn det som følger av overenskomsten.

Standardavtale TV-underholding (PDF)

Standardavtale TV-underholding (Word)

Avtalemalen er revidert per september 2015 iht. revideringen av TV-underholdnings-overenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement