Standardavtaler

Standardavtaler for regissører

Her har vi samlet alle våre standardavtaler for regissører for spillefilm, TV-drama, dokumentarfilm, kortfilm, samt andre relevante avtaler for denne gruppen.

Standard regiavtale for spillefilm:

Standard regiavtale for spillefilm (PDF)
Standard regiavtale for spillefilm (Word)

Standard regiavtale for TV-drama:

Standard regiavtale for TV-drama (PDF)
Standard regiavtale for TV-drama (Word)

Standard regiavtale for dokumentarfilm:

Standard regiavtale for dokumentarfilm (PDF)
Standard regiavtale for dokumentarfilm (Word)

Standard regiavtale for kortfilm:

Standard regiavtale for kortfilm (PDF)
Standard regiavtale for kortfilm (Word)

Andre relevante avtaler:

Fortrolighetsavtale

Har du en idé, et konsept, format eller noe annet du ønsker å pitche eller diskutere med en produsent, eller andre utenforstående, er det viktig å beskytte dine rettigheter til ideen/konseptet og tilhørende materiale. Da kan du bruke denne fortrolighetsavtalen, som signeres av begge parter før ideen/konseptet fremlegges.

Utviklingsavtale

Har du som regissør utviklet en idé til en spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm eller tv-produksjon, kan du bruke denne kontrakten for å formalisere samarbeidet med en produsent for videre utvikling frem til støtte og finansiering foreligger og en regiavtale signeres. Avtalen sikrer dine rettigheter til ideen og retten til å regissere/instruere produksjonen m.m. 

Opsjon og overdragelse av filmrett

Har du et filmmanuskript eller manus til literært verk m.m. som en produsent ønsker å bruke som grunnlag for en filmproduksjon, kan du bruke denne avtalen om opsjon og overdragelse av filmrett. Avtalen gir produsenten tidsbegrenset enerett til å kunne benytte Verket som grunnlag for en filmproduksjon, samtidig som den sikrer dine rettigheter til verket, samt betaling for opsjonsperioden.

Standardavtale om utvikling av konsept til TV-format

Har du et konsept (en grunnidé) som du ønsker å videreutvikle til et TV-format, kan du bruke denne anbefalte standardavtalen når du skal inngå avtale med en produsent.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement