Standardavtaler

Standardavtaler for regissører

Her har vi samlet alle våre standardavtaler for regissører for spillefilm, TV-drama, dokumentarfilm, kortfilm.

Standard regiavtale for spillefilm:

Standard regiavtale for spillefilm (PDF)
Standard regiavtale for spillefilm (Word)

Standard regiavtale for TV-drama:

Standard regiavtale for TV-drama (PDF)
Standard regiavtale for TV-drama (Word)

Standard regiavtale for dokumentarfilm:

Standard regiavtale for dokumentarfilm (PDF)
Standard regiavtale for dokumentarfilm (Word)

Standard regiavtale for kortfilm:

Standard regiavtale for kortfilm (PDF)
Standard regiavtale for kortfilm (Word)

Andre relevante avtaler:

Fortrolighetsavtale
Utviklingsavtale
Opsjon og overdragelse av filmrett

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement