Hvem kan bli medlem i Filmforbundet?

Alle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon (film- og TV-produksjon) og personer med avsluttet relevant fagutdannelse med varighet på minst 2 år eller tilsvarende, kan søke medlemskap i Filmforbundet. Søknad skjer ved skriftlig henvendelse til styret på eget skjema.

Med audiovisuell produksjon (film- og TV-produksjon) forstås: Produksjon av levende bilder på film, video, TV, web og andre audiovisuelle medier, inklusive produksjon for nye medier.

Studenter ved Den Norsk Filmskolen, Lillehammer, samt andre tilsvarende nasjonale og internasjonale skoler, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan tas opp som studentmedlemmer.

Personer som har tilknytning til det norske filmmiljøet, og som støtter Norsk Filmforbunds formålsparagraf, kan bli støttemedlemmer ved å betale halve årskontingenten.

Søknad om medlemskap her!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement