Hvem kan bli medlem i Filmforbundet?

Alle som arbeider profesjonelt i norsk film, video og fjernsynsproduksjon, kan søke medlemskap i Norsk Filmforbund. Søknad skjer ved skriftlig henvendelse til styret på eget skjema. For å bli medlem må søkeren ha minimum 60% av sin årsinntekt fra film-, video- og fjernsynsproduksjon, eller ha en fagutdannelse med varighet av to år eller mer. Rene yrkesprodusenter kan ikke bli medlemmer.

Studenter ved Den Norsk Filmskolen, Lillehammer, samt andre tilsvarende nasjonale og internasjonale skoler, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan tas opp som studentmedlemmer.

Personer som har tilknytning til det norske filmmiljøet, og som støtter Norsk Filmforbunds formålsparagraf, kan bli støttemedlemmer ved å betale halve årskontingenten.

Søknad om medlemskap her!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 13.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: norsk.filmforbund@mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement