Medlemskap i Norsk filmforbund

Hvorfor bli medlem i Filmforbundet?

Norsk filmforbund ble dannet i desember 1946, først som Norsk filmteknikerforbund, og hadde etter ett år 28 medlemmer. Bransjen har siden det vokst inn i en kompleks internasjonal medieindustri.  Vi har mangedoblet medlemsmassen på få år, og er nå godt over 1300. Det gjør oss sterkere, både i bransjen og politisk, men gjør det også tøffere å stå utenfor. Vi jobber for bedre rettigheter, trygge jobber og kreativ frihet. Derfor trenger vi hverandre.

 1. NFF-medlemmer har betraktelig høyere lønn, spesielt på TV-området der organisasjonsgraden er høy  (Nylig statistikk viser at medlemmer av Norsk filmforbund får hele 18,9% mer i lønn enn ikke-medlemmer.)
 2. Kollektive avtaler med bedre lønns- og arbeidsvilkår for hele bransjen. Opphavere sikres rett til rimelig vederlag for TV, strømming m.m. gjennom F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning)
 3. Forhandlingskompetanse gir bedre lønns- og arbeidsvilkår
 4. Jobber politisk for at det finnes arbeid innenfor alle Film- og TV-felt i Norge
 5. Vi utvikler, driver og støtter bransjerelatert kurs- og etterutdanningsvirksomhet

 

Medlemsfordeler:

 • Gratis HMS-kurs
 • Gratis forhandlings- og Tillitsvalgtkurs
 • Gjennomgang av kontrakter og bistand i forhandlinger om lønn og andre arbeidsbetingelser
 • Rådgivning og juridisk veiledning
 • Fremforhandlede overenskomster
 • Valg og oppfølging av tillitsvalgte på produksjonene
 • Sikring av medlemmers opphavsrettslige rettigheter gjennom forvaltningskontrakt med F©R, og forvaltning av ulike vederlagsordninger og fond
 • Pensjonsavtale (p.d. spillefilm)
 • Fanger opp de ulike behov og interesser som finnes i vår sammensatte medlemsmasse
 • Vi skaper et sosialt og faglig fellesskap som arrangerer medlemsmøter, seminarer, og festligheter
 • Driver utadrettet virksomhet for å informere om bransjen
 • RushPrint (bransjeblad)
 • Gratis inngang på Cinemateket
 • Frilans/Frie yrker-pakken 

Norsk filmforbund tilbyr redusert kontingent for studenter. Du får redusert kontingent det første året du er i jobb etter endt utdanning,dersom du blir varig arbeidsledig, dersom du er i ulønnet permisjon eller er blitt pensjonist.

Søknad om medlemskap her!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement