Endre og registrere opplysninger

For at du skal få riktig informasjon og utbetalinger m.m. fra oss, er vi avhengig av at du oppdaterer din kontaktinformasjon og registrerer dine produksjoner. 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement