Pensjonistmedlemskap

Er du pensjonist eller uføretrygdet?

Ved fylte 65 år blir man livsvarig medlem av forbundet uten å betale kontingent.
Det forutsettes at vedkommende har minst 10års forutgående sammenhengende medlemskap.

Det samme gjelder ved innvilget 100 % uførhetstrygd.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement