Pensjonistmedlemskap

Er du pensjonist eller uføretrygdet?

Ved fylte 65 år blir man livsvarig medlem av forbundet uten å betale kontingent.
Det forutsettes at vedkommende har minst 10års forutgående sammenhengende medlemskap.

Det samme gjelder ved innvilget 100 % uførhetstrygd.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement