Pensjonistmedlemskap

Er du pensjonist eller uføretrygdet?

Ved fylte 65 år blir man livsvarig medlem av forbundet uten å betale kontingent.
Det forutsettes at vedkommende har minst 10års forutgående sammenhengende medlemskap.

Det samme gjelder ved innvilget 100 % uførhetstrygd.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement