Seniormedlemskap og pensjonistmedlemskap

Medlemmer som har fylt 67 år kan velge mellom å bli seniormedlem eller pensjonistmedlem.

Dette følger av § 2-5 i Filmforbundets vedtekter, som i henhold til en vedtektsendring på Norsk filmforbunds årsmøte 10. oktober 2020 lyder:

§ 2-5 Seniormedlemskap og pensjonistmedlemskap
Medlemmer går over til seniormedlemskap ved fylte 67 år, og betaler halv kontingent. De beholder tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte og ved uravstemning. Alternativt kan de søke om pensjonistmedlemskap dersom de ikke lenger er yrkesaktive i bransjen. Pensjonistmedlemskap gir fullt kontingentfritak, samt tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøte eller ved uravstemning.


Bestemmelsene om medlemskap i Norsk filmforbund står i vedtektenes kapittel 2.

Uføretrygdede medlemmer
Medlemmer som har blitt 100 % uføretrygdede kan innvilges kontingentfritak. Dette følger av vedtektenes § 8-3, som lyder: 

§ 8-3 Kontingentfritak
Æresmedlemmer, pensjonistmedlemmer og medlemmer med innvilget 100 prosent uføretrygd har kontingentfritak.

 

Norsk filmforbund tilbyr Avtalegiro. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk betaling av kontingent. Med avtalegiro slipper du også fakturagebyr. Fakturagebyret er for tiden kr. 35,- pr. faktura for alle uten avtalegiro. 

 

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement