Skattefradrag for betalt fagforeningskontingent

 Fagforeningsfradraget

Etter at du har betalt kontingent til Norsk filmforbund kan du føre opp det du har innbetalt i løpet av et år, som fradragspost i skattemeldingen din. Du kan trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt, eller en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året (for eksempel hvis du meldte deg inn i løpet av fjoråret).

Denne fradragsretten har alle yrkesaktive lønnstakere som har:

  • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,
  • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen, eller
  • betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.


Les på Skatteetaten nettsider om retten til å føre innbetalt fagforeningskontingent som fradragspost i skattemeldingen:


Søk medlemskap i Norsk filmforbund

 

Norsk filmforbund tilbyr Avtalegiro. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk betaling av kontingent. Med avtalegiro slipper du også fakturagebyr. Fakturagebyret er for tiden kr. 35,- pr. faktura for alle uten avtalegiro.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement