Studentmedlemskap

Er du student?

Elever ved filmskoler, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan innvilges studentmedlemskap.

Følgende satser gjelder for studentkontingent:

Innmeldingsavgift: kr. 300,- 
Studentkontingent: kr. 100,- per mnd.

Søkere med utdannelse ved Den Norske Filmskolen eller tilsvarende nasjonal filmutdanning fra utlandet kan søke, og vil bli oppført med fagfunksjon i medlemsbasen. Har du relevant profesjonell arbeidserfaring i en eller flere spesifikke fagfunksjoner vil dette godkjennes.Søkere fra andre utdanningsinstitusjoner (eksempelvis film og medievitenskap fra høyskole, universitet etc.) vil få sin fagfunksjon vurdert etter endt utdanning.

Norsk filmforbund tilbyr Avtalegiro. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk betaling av kontingent. Med avtalegiro slipper du også fakturagebyr. Fakturagebyret er for tiden kr. 35,- pr. faktura for alle uten avtalegiro. 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement