Studentmedlemskap

Er du student?

Da kan du bli studentmedlem. Adgangen til å ta opp studentmedlemmer er beskrevet i § 2-4 i Filmforbundets vedtekter, som sist ble revidert på årsmøtet 10. oktober 2020:

§ 2-4 Studentmedlemskap
Studenter ved utdanningssted for audiovisuell produksjon (se § 2-1), godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan søke og få innvilget studentmedlemskap.


Søkere med utdannelse ved Den norske filmskolen eller tilsvarende nasjonal filmutdanning fra utlandet kan søke, og vil bli oppført med fagfunksjon i medlemsbasen. Har du relevant profesjonell arbeidserfaring i en eller flere spesifikke fagfunksjoner vil dette godkjennes. Søkere fra andre utdanningsinstitusjoner (eksempelvis film- og medievitenskap fra høyskole, universitet e.l.) vil få sin fagfunksjon vurdert etter endt utdanning.

Følgende satser gjelder for studentkontingent:
  • Innmeldingsavgift: kr. 300,- 
  • Studentkontingent: kr. 100,- per mnd.
     

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro (se nederst på siden).

Endring av medlemskontingenten fra og med januar 2022: Filmforbundet har ikke endret medlemskontingenten siden 2017, og vi er avhengig av medlemskontigenten for å kunne gjøre en best mulig jobb for medlemmene våre. Derfor ble det vedtatt under årsmøtet å øke studentkontingenten med kr 17, altså fra kr 100 til kr 117 per måned fra og med januar 2022. 

Søk medlemskap i Norsk filmforbund

Norsk filmforbund tilbyr Avtalegiro. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk betaling av kontingent. Med avtalegiro slipper du også fakturagebyr. Fakturagebyret er for tiden kr. 35,- pr. faktura for alle uten avtalegiro. 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement