Juridisk bistand

Norsk filmforbunds juridiske avdeling ledes av advokat Bjørn Alexander Brem og består for øvrig av jurist Leila Rasthe og jurist Håvard Kristiansen. Juridisk avdeling fremforhandler gode kollektive avtaler i form av tariffavtaler og kollektive rettighetsavtaler som kommer alle medlemmene til gode. Vi bistår også medlemmer med individuelle problemstillinger.

Juridisk avdeling rådgir i hovedsak medlemmer med juridiske problemstillinger som oppstår i film- og TV-bransjen. Vi kjenner bransjen godt, og bistår blant annet med revisjon av individuelle kontrakter, valg og oppfølging av tillitsvalgte og bistand i konkrete konflikter. Vi kontakter produsentene der dette er nødvendig, og følger opp sakene for å sørge for at våre medlemmer får de rettighetene de har krav på. Våre overenskomster regulerer feltene spillefilm, TV-drama, TV-underholdning og reklame, men vi bistår også medlemmer som jobber på andre felt.

Medlemmer i Norsk filmforbund har krav på juridisk bistand, og kan kontakte juridisk avdeling med alt fra kontraktsgjennomgang til opphavsrettslige problemstillinger, såfremt det er yrkesrelatert. Alle henvendelser behandles konfidensielt, og juristene kan kontaktes på juridisk@filmforbundet.no.

Det må påregnes noe ventetid, men alle henvendelser behandles fortløpende.

 

 

 

 

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement