Juridisk bistand

Norsk filmforbunds advokat Bjørn Alexander Brem ble heltidsansatt i Norsk filmforbund den 1.januar 2013. Bjørn har bakgrunn som advokat siden 2002 i «entertainment law» (kontraktsrett, opphavsrett) med forhandlingserfaring i musikk-og filmbransjen både fra Norge, England og Tyskland m.m.

Vår advokat har også sittet i juristgruppen under Kunstnernettverket, som har kommet med viktige bidrag til revidering av den nye Åndsverkloven. I 2014 tok Bjørn initiativet til en nordisk audiovisuell juristgruppe som skal samarbeide på tvers av landegrenser i opphavsrettens tegn.


Filmforbundet tilbyr sine medlemmer 2 gratis konsultasjonstimer i forbindelse med arbeidskonflikt, hjelp til kontraktsforhandlinger eller behov for andre råd relatert til jobbsituasjoner i film-og tv-bransjen.

Deretter vil det komme en egenandel på kr.500,- pr.time.

Det må til enhver tid påregnes 2-3 ukers ventetid ved henvendelser på epost (bjorn@filmforbundet.no).
Advokaten kan kontaktes pr. telefon (21 52 33 83) mellom 10:00 og 14:00 på onsdager.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement