Rush Print

Norsk Filmforbund og Norske Film- og tv produsenters forening eier bladet Rush Print som kommer ut 6 ganger i året. Rush Print er et bransjeblad som informerer om filmpolitiske, filmtekniske og filmkulturelle saker.

Årsabonnement: kr. 400

For medlemmer og støttemedlemmer er bladet inkludert i kontingenten til Filmforbundet.

Redaktør: Kjetil Lismoen

RUSH PRINT
Dronningensgt.16, 0152 Oslo
Tlf: 22 47 46 43
Fax: 22 47 46 93
E-post: redaksjon@rushprint.no
rushprint.no

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement