Rush Print

Rushprint er det digitale bransjemagasinet for film og TV i Norge. Endel av innholdet er åpent tilgjengelig på nettet:  https://rushprint.no/. Får å få full innsikt trenger du imidlertid abonnement.

Som medlem i Norsk filmforbund får du gratis nettabonnement på Rushprint+ med tilgang til bransjefaglige artikler, kronikker og dagsaktuell debatt.

Ordinær abonnementpris: kr 430.

Redaktør for Rushprint er Kjetil Lismoen. 


Rushprints redaksjon holder til i

Dronningensgate 16
0152 Oslo

redaksjon@rushprint.no

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement