Tariffavtaler

Som medlem i Norsk filmforbund tar du del i et organisert, reguert og profesjonalisert arbeidsliv. Gjennom vår overneskomster regulerer vi en vesentlig del av film- og TV-markedet, og det er kun som medlem i Filmforbundet at du har krav på tariff-festede rettigheter.

Erfaringsmessig er det vanskelig for enkeltpersoner å fremforhandle bedre vilkål på lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår. Gjennom tariffavtaler sørger vi for kollektive løft hvert år for våre medlemmer!

Les mer om våre tariffavtaler her!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 13
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement