Tariffavtaler

Som medlem i Norsk filmforbund tar du del i et organisert, regulert og profesjonalisert arbeidsliv. Gjennom vår overenskomster regulerer vi en vesentlig del av film- og TV-markedet, og det er kun som medlem i Filmforbundet at du har krav på tariff-festede rettigheter.

Erfaringsmessig er det vanskelig for enkeltpersoner å fremforhandle bedre vilkår på lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår. Gjennom tariffavtaler sørger vi for kollektive løft hvert år for våre medlemmer!

Les mer om våre tariffavtaler her!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement