Tariffavtaler

Som medlem i Norsk filmforbund tar du del i et organisert, reguert og profesjonalisert arbeidsliv. Gjennom vår overneskomster regulerer vi en vesentlig del av film- og TV-markedet, og det er kun som medlem i Filmforbundet at du har krav på tariff-festede rettigheter.

Erfaringsmessig er det vanskelig for enkeltpersoner å fremforhandle bedre vilkål på lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår. Gjennom tariffavtaler sørger vi for kollektive løft hvert år for våre medlemmer!

Les mer om våre tariffavtaler her!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement