Utmelding

Oppsigelse av medlemskap må gjøres via vårt nettskjema.

Norsk filmforbunds regler om opphør av medlemskap står i kapittel 10 av Filmforbundets vedtekter:

KAP. 10  OPPHØR AV MEDLEMSKAP

§ 10-1
Utmelding skjer skriftlig via NFFs nettskjema for utmelding.

§ 10-2
Medlemskapet opphører 3 måneder etter at NFF har mottatt skriftlig utmelding fra medlemmet.

Medlemmer som ikke betaler medlemskap slettes som medlemmer 6 måneder etter forfall.

§ 10-3
Styret kan i særskilte tilfeller fravike bestemmelsene i § 10-2.

§ 10-4
Dersom NFF har utsendt plassoppsigelse i henhold til Lov om arbeidstvist eller om det er gjort vedtak om sympatistreik, kan ikke medlemmer innenfor det gjeldende tariffområdet melde seg ut så lenge tvisten pågår.

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement