Utmelding

Oppsigelse av medlemskap må gjøres via vårt nettskjema.

Norsk filmforbunds regler om opphør av medlemskap står i kapittel 10 av Filmforbundets vedtekter:

KAP. 10  OPPHØR AV MEDLEMSKAP

§ 10-1
Utmelding skjer skriftlig via NFFs nettskjema for utmelding.

§ 10-2
Medlemskapet opphører 3 måneder etter at NFF har mottatt skriftlig utmelding fra medlemmet.

Medlemmer som ikke betaler medlemskap slettes som medlemmer 6 måneder etter forfall.

§ 10-3
Styret kan i særskilte tilfeller fravike bestemmelsene i § 10-2.

§ 10-4
Dersom NFF har utsendt plassoppsigelse i henhold til Lov om arbeidstvist eller om det er gjort vedtak om sympatistreik, kan ikke medlemmer innenfor det gjeldende tariffområdet melde seg ut så lenge tvisten pågår.


I henhold til § 10-2 første ledd vil medlemskapet opphøre tre måneder etter at Filmforbundet har mottatt utmeldingsskjemaet. Plikten til å betale kontingent opphører følgelig tre måneder etter utmelding.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement