Utmelding

Oppsigelse av medlemskap må gjøres via vårt nettskjema

Medlemskapet i Norsk Filmforbund løper til det sies opp skriftlig via vårt nettskjema. Kontingenten betales inntil Norsk Filmforbund har mottatt oppsigelsen. Medlemmet vil bli fakturert for de faktiske måneder de har vært medlemmer.

Før du bestemmer deg: Noen fordeler ved å fortsette medlemsskap

 1. Medlemmene i NFF som jobber på spillefilm opparbeider seg en 2% pensjonsspareordning. Denne ordningen er eksklusiv for våre medlemmer.
   
 2. Medlemmene i NFF får bistand fra forbundsadvokat Bjørn A. Brem ift kontrakter og konflikter.
   
 3. Medlemmene i NFF får bistand fra F©R i forhold til vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet arbeid og F©R utbetaler vederlag som hentes inn via Norwaco.
   
 4. NFF arrangerer kurs, møter og seminarer for våre medlemmer, bl.a. har vi tatt ansvar for å utdanne verneombud til bransjen.
   
 5. NFF forhandler tariffavtaler og har i løpet av 2010 fått på plass ny avtale for TV-området og jobber med reviderte avtaler på spillefilm og reklamefilm områdene.
   
 6. NFF er forhandlingspart mot Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet og jobber kontinuerlig for å bedre film- og TV-produksjons rammebetingelser i Norge.
   
 7. Fagforeningskontingent gir rett til et fradrag på inntil kr 3.660 i selvangivelsen.
   
 8. Medlemmene i NFF får Norsk filmbok, Rushprint og Otto Risangers pakke-for-frie-yrker som en del av medlemskapet.

Hvert år er det flere hundre av våre medlemmer som benytter seg av bistand fra forbundet. Ikke stå alene.

Link: Vedtekter Norsk filmforbund

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement