Medlemskap i Norsk filmforbund

Bli medlem i Norsk filmforbund

Norsk filmforbund organiserer godt over 1100 film- og tv-arbeidere.

Du bør være en av dem for å sikre dine rettigheter og en forutsigbar lønnsvekst!

Søknad om medlemskap her!

  • Vi bistår våre medlemmer i forhold til lønns- og arbeidsvilkår gjennom overenskomster med produsentene. 
  • Vi sørger for at overenskomstene blir ivaretatt gjennom tillitsvalgte på produksjonene.
  • Vi bistår våre medlemmer i forhold til opphavsrettslige krav i forbindelse med produksjoner.
  • Vi fanger opp de ulike behov og interesser som finnes i den sammensatte medlemsmassen.
  • Vi arrangerer filmfaglige medlemsmøter og seminarer av filmpolitisk karakter.
  • Vi driver utadrettet virksomhet for å informere om bransjen og evaluerer filmutdanningene hjemme og ute.
  • Vi gir juridisk veiledning og fri advokathjelp i arbeidskonflikter av prinsipiell art.
  • Vi forvalter ulike vederlagsfond.

Bli medlem du også!

Hvem kan bli medlem?

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement