Ordinært medlemskap

Dersom du oppfyller kravene for ordinært medlemskap i Filmforbundet (se vedtektenes kapittel 2.) gjelder følgende kontingentsats:

Innmeldingsavgift:  kr. 300,-
Ordinær kontingent:  kr. 330,- pr. mnd.

Et månedlig fakturagebyr på kr. 35,- kommer i tillegg, med mindre du har avtalegiro (se nederst på siden).

Kontingenten er løpende til medlemskapet sies opp skriftlig. Kontingentsatsene ble sist justert 01.01.2018.

Bestemmelsene om kontingenter står i vedtektenes kapittel 8.

Er du medlem av en utenlandsk fagforening?

Norsk filmforbunds vedtekter åpner for opptak av personer som har medlemskap i en utenlandsk fagforening som organiserer film- og TV-arbeidere, kan få medlemskap i Norsk filmforbund under arbeid på audiovisuelle produksjoner i Norge. Bestemmelsene om dette står i vedtektenes § 2-7:

§ 2-7 Medlemmer av utenlandske organisasjoner
Medlemmer av utenlandske organisasjoner tilsvarende NFF kan tas opp som medlemmer hvis de oppfyller vilkårene for å bli medlem.

NFFs styre har adgang til å inngå gjensidighetsavtale med utenlandsk organisasjon for å ivareta deres medlemmer på lik linje med NFFs medlemmer på produksjoner som finner sted i Norge.

 

Søk medlemskap i Norsk filmforbund

 

Norsk filmforbund tilbyr Avtalegiro. Vi anbefaler alle våre medlemmer å opprette avtale om avtalegiro i sin nettbank, for automatisk betaling av kontingent. Med avtalegiro slipper du også fakturagebyr. Fakturagebyret er for tiden kr. 35,- pr. faktura for alle uten avtalegiro.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement