Ansatte i Filmforbundet

Norsk filmforbund

Fellesadresser til forbundskontoret:
medlem(at)filmforbundet.no

Har du spørsmål om innmeldinger, utmeldinger, din egen medlemsstatus, kontingentsats e.l.? Kontakt oss gjerne på denne adressen.

juridisk(at)filmforbundet.no Er du medlem og har spørsmål om arbeidskontrakter, overtidsbestemmelser, lønnsforhold e.l.? Kontakt vår juridiske avdeling direkte på denne adressen.
faktura(at)filmforbundet.no Har vi kjøpt varer eller tjenester fra deg? Send gjerne fakturaen til denne adressen.
for(at)filmforbundet.no Vil du kontakte Filmforbundets Organisasjon om Rettighetsforvaltning (F©R), kan du bruke denne adressen.
post(at)filmforbundet.no Dette er epostadressen du kan bruke for alle henvendelser som ikke åpenbart bør gå til en av adressene ovenfor.
Ansatte i Norsk filmforbund:

Elisabeth O. Sjaastad
Forbundsleder & konstituert daglig leder
Norsk filmforbund
epost: elisabeth(at)filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 82
mobil: 906 83 800

Anneli Hafredal
Økonomi, administrasjon og forvaltning
Norsk filmforbund
epost: anneli(at)filmforbundet.no
mobil: 901 26 260

Anne Grete Nafstad
Forbundssekretær
epost: annegrete(at)filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 80
mobil: 971 37 427

Tone Segtnan
Prosjektmedarbeider (i permisjon)
epost: tone.segtnan(at)filmforbundet.no

Ingrid Birkenes
Prosjektmedarbeider
epost: ingrid(at)filmforbundet.no

Bjørn Alexander Brem
Forbundsadvokat
epost: bjorn(at)filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 83
mobil: 993 08 677

Mads Eriksen
Forbundsjurist
epost: mads(at)filmforbundet.no
mobil: 917 95 305

Leila Rasthe
Forbundsjurist
epost: leila(at)filmforbundet.no
mobil: 915 54 672

Anne C. Martens
Prosjektleder Vederlag og forvaltning
epost: anne.c.martens(at)filmforbundet.no

Jostein Brå Oksavik
Prosjektleder Kurs og kompetanse
jostein(at)filmforbundet.no
mobil: 932 57 721                                                                            

Norske Filmregissører

Marianne Kleven
Forbundsleder
Norske Filmregissører
epost: marianne(at)filmdir.no
mobil: 922 49 290

Ola Palm Helland
Prosjektleder
Norske Filmregissører
epost: nfr(at)filmdir.no

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement