Ansatte i Filmforbundet

Norsk filmforbund

Fellesadresser til forbundskontoret:
medlem(at)filmforbundet.no

Har du spørsmål om innmeldinger, utmeldinger, din egen medlemsstatus, kontingentsats e.l.? Kontakt oss gjerne på denne adressen.

juridisk(at)filmforbundet.no Er du medlem og har spørsmål om arbeidskontrakter, overtidsbestemmelser, lønnsforhold e.l.? Kontakt vår juridiske avdeling direkte på denne adressen.
faktura(at)filmforbundet.no Har vi kjøpt varer eller tjenester fra deg? Send gjerne fakturaen til denne adressen.
for(at)filmforbundet.no Vil du kontakte Filmforbundets Organisasjon om Rettighetsforvaltning (F©R), kan du bruke denne adressen.
post(at)filmforbundet.no Dette er epostadressen du kan bruke for alle henvendelser som ikke åpenbart bør gå til en av adressene ovenfor.
Ansatte i Norsk filmforbund:

Elisabeth O. Sjaastad
Forbundsleder
Norsk filmforbund
epost: elisabeth(at)filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 82
mobil: 906 83 800

Morten Deol
Administrasjonssjef
Norsk filmforbund
epost: morten(at)filmforbundet.no
mobil: 992 78 230

Anneli Hafredal
Økonomi, administrasjon og forvaltning
Norsk filmforbund
epost: anneli(at)filmforbundet.no
mobil: 901 26 260

Tone Segtnan
Prosjektmedarbeider (i permisjon)
epost: tone.segtnan(at)filmforbundet.no

Ingrid Birkenes
Prosjektmedarbeider
epost: ingrid(at)filmforbundet.no
mobil: 928 50 797

Sunniva Ottersen Bærug
Kommunikasjonsansvarlig
epost: sunniva(at)filmforbundet.no
telefon: 919 05 926

Bjørn Alexander Brem
Forbundsadvokat
epost: bjorn(at)filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 83
mobil: 993 08 677

Leila Rasthe
Forbundsjurist
epost: leila(at)filmforbundet.no
mobil: 915 54 672

Håvard Kristiansen
Forbundsjurist
epost: havard(at)filmforbundet.no
mobil: 901 13 736

Anne C. Martens
Prosjektleder Vederlag og forvaltning
epost: anne.c.martens(at)filmforbundet.no

Jostein Brå Oksavik
Prosjektleder Kurs og kompetanse
jostein(at)filmforbundet.no
mobil: 932 57 721                                                                            

Norske Filmregissører

Marianne Kleven
Forbundsleder
Norske Filmregissører
epost: marianne(at)filmdir.no
mobil: 922 49 290

Ola Palm Helland
Prosjektleder
Norske Filmregissører
epost: nfr(at)filmdir.no

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement