Ansatte i Filmforbundet

Norsk filmforbund

Elisabeth O. Sjaastad
Forbundsleder
Norsk filmforbund
epost: elisabeth@filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 82
mobil: 906 83 800

Anneli Hafredal
Økonomi, administrasjon og forvaltning
Norsk filmforbund
epost: anneli@filmforbundet.no
mobil: 901 26 260

Anne Grete Nafstad
Forbundssekretær
epost: annegrete@filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 80
mobil: 971 37 427

Tone Segtnan
Prosjektmedarbeider (i permisjon)
epost: tone.segtnan@filmforbundet.no

Ingrid Birkenes
Prosjektmedarbeider
epost: ingrid@filmforbundet.no

Bjørn Alexander Brem
Forbundsadvokat
epost: bjorn@filmforbundet.no
telefon: 21 52 33 83
mobil: 993 08 677

Mads Eriksen
Forbundsjurist
epost: mads@filmforbundet.no
mobil: 917 95 305

Leila Rasthe
Forbundsjurist
epost: leila@filmforbundet.no
mobil: 915 54 672

Eirin Aavik Schanke
Forbundsjurist
epost: eirin@filmforbundet.no
mobil: 984 11 310

Anne C. Martens
Prosjektleder Vederlag og forvaltning
epost: anne.c.martens@filmforbundet.no

Jostein Brå Oksavik
Prosjektleder Kurs og kompetanse
jostein@filmforbundet.no
mobil: 932 57 721                                                                            

Norske Filmregissører

Marianne Kleven
Forbundsleder
Norske Filmregissører
epost: marianne@filmdir.no
mobil: 922 49 290

Ola Palm Helland
Prosjektleder
Norske Filmregissører
epost: nfr@filmdir.no

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement