Foto: Stunt og spesialeffekter AS

Kurs i regi av Norsk filmforbund

Kurskalender høsten 2019

I 2019 vil vi gjennomføre fire kurs i helse miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) tilpasset film og TV-produksjoner:

 

Oslo

 

28. feb. - 1. mars og 14 -15. mars (torsdag + fredag)

4 dagers HMS kurs

NFI, Dronningensgate 16, Oslo (dag 1 og 2) og Munkedamsveien 15, Oslo / Røverstaden (dag 3 og 4)

Tromsø

 

12 - 15. november 2019
(tirsdag til lørdag)

4 dagers HMS kurs

 

OSLO

11-12.10 og 24-25.10 (torsdag + fredag)

4 dagers HMS kurs Meld deg på her

Bergen/Stavanger

fred - lø: 5 -6. april + fre.-lø: 3-4 mai.

4 dagers HMS kurs 

 

Meld deg på her

“Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer”
Salman Rushdie

 

Norsk filminstitutt har nå innført krav om dokumentert “HMS-plan med risikoanalyse, tiltaksplaner og systemer for rapportering og evaluering av avvik”, for utbetaling av tilskudd. Tilsvarende krav er også innført i spillefilmoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. Arbeidsmiljøloven stiller videre krav til at ledere, mellomledere og verneombud som håndterer disse oppgavene har dokumentert kompetanse.

 

For at HMS ikke skal bli en papirøvelse, er det avgjørende å utvikle HMS -rutiner som er tilpasset vår bransje. Våre forelesere er filmvitere, jurister, fagsjefer og spesialister med lang fartstid fra bransjen. Som kursdeltaker utfordres du til å bli med på å utvikle løsninger som virker sammen med de arbeidsredskapene vi allerede har, som manus, prod plan, ukeplan og dagsplan. Vårt mål er at dette skal gi bedre arbeidsmiljø, økt trygghet og kreativitet, redusere tidsavbrudd i produksjonene og sikre et ikke-diskriminerende arbeidsmiljø ved hjelp av systematiske varslingsrutiner.

 

Fullført 4-dagers kurs gir lovpålagt kompetansebevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring. Vis at du tilhører den seriøse delen av bransjen og ønsker det beste for produksjonen og dine medarbeidere!

 

HMS opplæringen fordeles på fire dager som har fått følgende temainndeling:

Dag I Innføringskurs. Motivasjon og innføring i AML. Quiz, filmvisning og diskusjon.

Dag II Risikoanalyse. Arbeid i grupper med konkret manus og nedbrekk utviklet av NFF.

Dag III Fagkunnskap. Hvilke spesifikke utfordringer/ krav møter vi i vår bransje?

Dag IV Systematisk HMS arbeid. Bedriftens verneplan, verneombud, tillitsvalgte og

internkontrollforskriften.

 

Mer utfyllende om kursplanen

 

Dag 1: ABC om Arbeidsmiljøloven (AML)

- hva, hvorfor og hvordan arbeider vi med helse miljø og sikkerhet.

- Videovisning av farlige hendelser og ulykker innen film og tv- produksjon

- Quiz med bruk av AML

- Erfaringsdeling. Har du opplevd farlig arbeid? Hva førte til fare, og hvordan kunne det vært unngått.

 

Dag 2: Risikoanalyse. Sannsynlighet x konsekvens = risiko.

For å redusere risiko må vi analysere situasjonen og iverksette tiltak som reduserer sannsynlighet og/ eller konsekvens. En slik analyse er internasjonal standard.

- Gruppearbeid: “Thale og Louise”, manus og produksjonsplan m skyteliste. Deltakerne foretar risikoanalyse og foreslår tiltak i en strukturert plan. Diskusjon i plenum.

- Hva gjør vi når planen endres på morgenbrief? Ny runde i gruppearbeid og plenum.

- Hvordan planlegge for det uplanlagte? Særlige utfordringer for dokumentarfilm.

 

Dag 3: Fagspesifikke utfordringer. Vi har invitert kompetente bransjeaktører innen Grip, stunt, SFX og dokumentarfilm til å innlede om noen av de spesifikke utfordringer innen film og tv-produksjon. Hvordan håndterer vi situasjonen når kamera er på en arm, en bil, en kran eller drone? Hvordan forholder vi oss til at en rekvisitt begynner å snakke, fly eller brenne? Hvor trekker vi grensen for at en skuespiller må erstattes med kompetent stuntperson? Hvilke kompetanse kreves for å rigge, samordne og utføre et stunt?

 

Dokumentarfilmens særegne utfordringer. Hvordan planlegge for det uplanlagte i mangel av manus? Hvordan håndtere filmskapernes integritet og sikkerhet når man går tett på kildene i utsatte og farlige situasjoner? Hvordan forberede seg på at hovedkarakteren i filmen kan miste friheten eller livet? Kan slike arbeidsforhold føre til senskade?

 

Dag 4: Systematisk HMS. Hvordan innrette virksomheten og den enkelte produksjon slik at man både ivaretar den faktiske sikkerheten og lovens krav om å "kunne gjøre rede for planer og tiltak som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”? Her samarbeider vi med HMS leder og producere i NRK og TV2, samt erfarne produsenter innen dokumentar- og fiksjonsfilm.

 

 

Kursene er støttet av Norsk Filminstitutt. Kursene i Oslo gjennomføres med støtte av Viken filmsenter.

Vi søker de øvrige regionale sentrene om støtte til gjennomføring i de aktuelle regionene.

Slik støtte er tidligere gitt av Filmkraft Rogaland og Midtnorsk filmsenter.

Takk til lokale tilretteleggere: Oslo 16, Filmparken på Jar, Dagslys AS, NFI:LAB og Vestnorsk filmsenter.

 

Kontakt

For spørsmål om kurs og kompetanse:

        Jostein Brå Oksavik 
        prosjektleder kurs og kompetanse
        jostein@filmforbundet.no

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement