Om Norsk filmforbund

Norsk filmforbund (NFF) organiserer fagfolk i alle funksjoner innen norsk film-, video- og TV-produksjon, og er den største organisasjonen i bransjen med over 1200 medlemmer.

Historie

Norsk Filmforbund har sitt utspring i Norsk Filmteknikeres Forbund av 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952.

Les mer om NFFs historie

Forbundsledelse og administrasjon

Filmforbundets valgte ledelse består av forbundsleder, styreleder og åtte styremedlemmer. Forbundets administrasjon består av daglig leder, juridisk enhet og ansatte med ansvar for drift og forvaltning.

Gå til oversikten over NFFs forbundsleder, styreleder og styre

Gå til oversikten over NFFs ansatte

Lokallag

Filmforbundet har også fire lokallag: Bergen, Sørvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Lokallagene har egne ledere og styrer og får driftsmidler fra hovedkontoret til supplerende aktiviteter for medlemmer i sin region.

Les mer om NFFs lokallag

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning

Norsk filmforbund har sin egen organisasjon for rettighetsforvaltning: FⒸR. FⒸR utbetaler årlig millioner av kroner til rettighetehavere som har inngått forvaltningskontrakt og som bidrar med sin skapende innsats på audiovisuelle produksjoner.

Les mer om FⒸR

Hva gjør Filmforbundet

  • Bistår medlemmene i forhold til lønns- og arbeidsvilkår gjennom en overenskomst med produsentene. Filmforbundet sørger for at avtalen blir ivaretatt gjennom sine tillitsvalgte på produksjonene.

  • Bistår filmarbeiderne i forhold til opphavsrettslige krav i forbindelse med produksjoner.

  • Fanger opp de ulike behov og interesser som finnes i den sammensatte medlemsmassen.

  • Arrangerer filmfaglige medlemsmøter og seminarer av filmpolitisk karakter.

  • Driver utadrettet virksomhet for å informere om bransjen og evaluerer filmutdanningene hjemme og ute.

  • Gir juridisk veiledning og fri advokathjelp i arbeidskonflikter av prinsipiell art.

  • Forvalter ulike vederlagsfond.

Norsk filmforbund er representert i en rekke av filmbransjens råd, komiteer og utvalg, deriblant Norwaco og Fond for lyd og bilde. Vi har også styrerepresentasjon i Norsk Filmvederlagsfond, Vestnorsk Filmsenter og Nordnorsk Filmsenter.

Filmforbundet er medlem av den internasjonale filmarbeiderorganisasjonen MEI og av Federation of European Film Directors (FERA).

Brosjyre om Norsk Filmforbund (2018)

Mer enn en fagforening

I tillegg til å kjempe for gode arbeidsvilkår og bedre økonomiske betingelser for profesjonelle filmarbeidere, er Norsk Filmforbund en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av de offentlige støtteordningene. Filmforbundet jobber for en styrking av norsk films posisjon både hjemme og ute, med et fokus på kontinuitet, kvalitet, og bredde. For å motvirke den globale ensretting og kommersialisering av både film- og fjernsynsmediet, må vi utvikle vår fagkunnskap og dyrke et kulturelt og kunstnerisk mangfold.

Norsk filmforbund ser det som sitt kulturpolitiske ansvar å fremme vår nasjonale filmkunst og egenart ved å sikre et vitalt og uavhengig produksjonsmiljø.

LES MER OM MEDLEMSKAP HER

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement