Om Norsk filmforbund

Om Norsk filmforbund

Norsk Filmforbund har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund av 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag organiserer Filmforbundet fagfolk i alle funksjoner innen norsk film-, video- og TV-produksjon, og er den største organisasjonen i bransjen med over 1.100 medlemmer.

Filmforbundet har et styre på 7 personer. Administrasjonen består av forbundsleder, daglig leder, forbundssekretær og AU (arbeidsutvalget). Filmforbundet har også 4 lokallag: Bergen, Sørvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Lokallagene har egne ledere og styrer og får driftsmidler fra hovedkontoret til supplerende aktiviteter for medlemmer i sin region.15:05 

Norsk Filmforbund har sin egen organisasjon for rettighetsforvaltning: FⒸR. FⒸR utbetaler årlig millioner av kroner til rettighetehavere som har inngått forvaltningskontrakt og som bidrar med sin skapende innsats på audiovisuelle produksjoner. LES MER OM FⒸR HER.

Hva gjør Filmforbundet?

  • Bistår medlemmene i forhold til lønns- og arbeidsvilkår gjennom en overenskomst med produsentene. Filmforbundet sørger for at avtalen blir ivaretatt gjennom sine tillitsvalgte på produksjonene.

  • Bistår filmarbeiderne i forhold til opphavsrettslige krav i forbindelse med produksjoner.

  • Fanger opp de ulike behov og interesser som finnes i den sammensatte medlemsmassen.

  • Arrangerer filmfaglige medlemsmøter og seminarer av filmpolitisk karakter.

  • Driver utadrettet virksomhet for å informere om bransjen og evaluerer filmutdanningene hjemme og ute.

  • Gir juridisk veiledning og fri advokathjelp i arbeidskonflikter av prinsipiell art.

  • Forvalter ulike vederlagsfond.

Norsk Filmforbund er representert i en rekke av filmbransjens råd, komiteer og utvalg, deriblant Norwaco og Fond for lyd og bilde. Vi har også styrerepresentasjon i Norsk Filmvederlagsfond, Vestnorsk Filmsenter og Nordnorsk Filmsenter.
Filmforbundet er medlem av MEI, den internasjonale filmarbeiderorganisasjonen og FERA (Federation of European Film Directors)

Mer enn en fagforening

I tillegg til å kjempe for gode arbeidsvilkår og bedre økonomiske betingelser for profesjonelle filmarbeidere, er Norsk Filmforbund en viktig samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og i utformingen av de offentlige støtteordningene. Filmforbundet jobber for en styrking av norsk films posisjon både hjemme og ute, med et fokus på kontinuitet, kvalitet, og bredde. For å motvirke den globale ensretting og kommersialisering av både film- og fjernsynsmediet, må vi utvikle vår fagkunnskap og dyrke et kulturelt og kunstnerisk mangfold.

Norsk Filmforbund ser det som sitt kulturpolitiske ansvar å fremme vår nasjonale filmkunst og egenart ved å sikre et vitalt og uavhengig produksjonsmiljø.

LES MER OM MEDLEMSKAP HER!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement