Forvaltningskontrakt - F©R

Vi forvalter dine rettigheter, og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon!

 

Hvordan få penger for din opphavsrett via NFF/F©R 

1. Du signerer på en forvaltningskontrakt hvor du overdrar forvaltningen av dine opphavsrettigheter til NFF/F©R. 

Signer forvaltningskontrakt her!

2. I din kontrakt med produksjonsselskap eller annen rettighetserverver (f.eks kringkaster), ber du om at følgende formulering om opphavsrett skal inntas:

Rettighetsklausuler

Dette gjelder inntil eventuelt nye standardformuleringer videreformidles fra NFF/F©R. 

Husk at du ikke får utbetalt noen opphavsrettspenger dersom du ikke inntar et slikt forbehold i din kontrakt. Det er nemlig en betingelse at du har slike rettigheter i behold for at NFF/F©R kan fordele penger til deg for utnyttelse av disse rettighetene. 

Dersom produksjonsselskapet/produsenten ikke godtar en slik kontraktsformulering, skal du henvise til NFF/F©R når det gjelder spørsmålet om regulering av overdragelse av opphavsrett. 

Det er for at ikke du som rettighetshaver skal møte et individuelt press fra produsenten vedrørende opphavsrettighetsreguleringen. 

3. Du registrerer dine produksjoner, laster opp dine individuelle kontrakter med produsent eller kringkaster/audiovisuell tjenestetilbyder for å dokumentere at du har rettigheter i behold, og søker om vederlag her: 

Registrer dine produksjoner

Fordeling av opphavsrettsvederlag via NFF/F©R

Bare på én enkelt produksjon som har høye visningstall på tv og strømmeplatformer, kan forvaltningskontrakt og/eller rettigheter i behold kunne innebære utbetalinger fra F©R/NFF på oppimot kr.100.000 og mere for ett enkelt visningsår for de høyeste rettighetsgruppene som regi/manus*.

Rettighetshavere vil fremover kunne glede seg over å kunne motta ytterligere økte vederlag for utnyttelse på de norske, kommersielle tv-kanaler (TV2, Discovery, MTG) i medhold av de nye avtalene som er inngått mellom F©R/NFF og de kommersielle kringkasterne som gjelder fra og med 1.juli 2016. 

*Vederlagenes størrelse er estimater som vil avhenge av mange ulike faktorer, herunder verkstype, fagfunksjon og sendeminutter/sendetid på tv, se nærmere link om rettighetshåndtering.

Tilbud om gratis juridisk bistand 

Medlemmer av NFF får 2 timers gratis bistand og deretter tilkommer en egenandel på kr.500,- pr.time. 

Andre spørsmål om NFF/F©R`s forvaltning av dine opphavsrettigheter 

For ytterligere spørsmål, kontakt F©R på e-mail for@filmforbundet.no, bjorn@filmforbundet.no eller les mer her: 

F©R - Audiovisuelle rettigheter
Søk om vederlag
F©R rettighetsforvaltning
Rettighetsklausuler
Opphavsrettsvederlag
Viktig info til produsenter og andre
Rettighetshavergrupper AV-produksjon

Med vennlig hilsen Norsk Filmforbund og F©R

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement