Norsk Filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond er under omlegging

Den 26. juni 2019 ble det inngått en ny avtale om bibliotekvederlag for 2019-2021 mellom Staten (ved Kulturdepartementet) og 28 ulike kunstnerorganisasjoner, deriblant Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR) og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO). NFF, NFR og NAViO har fra tidligere samarbeidet gjennom Norsk filmvederlagsfond om å forvalte og fordele vederlagsmidler til rettighetshavere for Statens vederlagsfrie bruk av film, som primært var filmer som var til utlån i fysisk format på bibliotekene. Det som primært er nytt i denne avtalen er at Filmvederlagsfondet nå skal fordele bibliotekvederlag til rettighetshavere til norske audiovisuelle åndsverk som også er digitalt til utlån og/eller tilgjengelig på offentlige biblioteker, i tillegg til de fysiske kopiene.

Kulturdepartementet sendte 08.08.2019 ut en pressemelding om den nye avtalen, der det blant annet stod:

Nå er det inngått en 3-årig avtale om vederlag for 2019 – 2021, med en årlig økning i takt med konsumprisindeksen. I avtalen inngår filmvederlaget som utbetales til Norsk filmvederlagsfond.

Kulturdepartementet og representanter for 28 vederlagsberettigede organisasjoner har sammen jobbet for å komme frem til den nye beregningsmodellen som er tilpasset utviklingen i moderne bibliotekdrift, der utlånet både skjer fysisk og digitalt.

Tidligere fulgte vederlaget antall fysiske eksemplarer i bibliotekenes samlinger, mens det i den nye ordningen følger bestanden av unike verk tilgjengelig for utlån.

 

Som følge av den nye avtalen er styret i Norsk filmvederlagsfond i gang med å utarbeide et nytt regelverk for fordeling av vederlag innen området audiovisuelle produksjoner både for fysiske og digitale kopier.

Pr. mars 2020 er det ikke satt noen dato for neste registreringsrunde.

I løpet av våren 2020 vil styret i Norsk filmvederlagsfond vedta rammene for fordeling av bibliotekvederlag for 2019 og 2020. Informasjon om datoer og fremgangsmåte for å søke vederlag vil deretter bli gitt på denne nettsiden, som bannerannonse på Rushprint.no og eventuelt i andre egnede kanaler.

Norsk filmvederlagsfonds seneste registreringsrunde under den gamle ordningen ble avsluttet torsdag 13. desember 2018. Dette er informasjon som gjaldt under den gamle ordningen: 

1. Hva er Norsk filmvederlagsfond?

Norsk filmvederlagsfond forvalter vederlagsmidler forhandlet fram av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR), Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO) og Kulturdepartementet. Fondet dekker vederlag til rettighetshavere for Statens vederlagsfrie bruk av film, som primært er filmer til utlån på bibliotekene. 

2. Hvilke faggrupper har rett på vederlag fra filmvederlagsfondet?

Faggrupper som NFVF deler ut vederlag til:

 • manusforfatter
 • manusforfatter adapsjon
 • regissør
 • fotograf
 • klipper
 • lydsjef/lyddesigner
 • scenograf/produksjonsdesigner
 • innslagsanimator
 • VFX
 • kostymedesigner
 • maskør

3. Hvilken type distribusjon kvalifiserer til vederlag fra filmvederlagsfondet?

Norsk Filmvederlagsfond dekker vederlag for Statens vederlagsfrie bruk av film- og TV-produksjoner. Dette er primært verk som er fysisk tilgjengelig for utlån til publikum i bibliotekene. 

Filmvederlagsfondet får en del henvendelser vedrørende annen distribusjon. Det er viktig å merke seg at følgende distribusjon ikke kvalifiserer til vederlagsutbetaling fra Norsk filmvederlagsfond:

 • Kort og dokumentarfilm tilgjengelig på Filmbib. Rettighetshavere får utbetalt vederlag for denne distribusjonen gjennom Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm.
 • Filmer tilgjengelig på filmarkivet.no, filmrommet.no og norgesfilm.no. Etter uttalelser fra NFI og Kulturdepartementet skal disse verkene være klarert med rettighetshavere, og Staten vil ikke betale dobbelt for denne typen distribusjon.
 • Filmer tilgjengelige i bibliotekssentralens database. Sentralen er leverandør av media til bibliotekene, men låner ikke direkte ut til publikum slik bibliotekene gjør. 
 • Filmer med visning på festivaler eller lignende arrangementer. Dette er ikke Statens vederlagsfrie bruk av film.

4. Hvordan registrere verk og få utbetalt vederlag?

Alle titler må registreres av rettighetshaver med aktuell fagfunksjon. I 2018 lanserte Filmforbundet en nettportal for registrering av fagfunksjoner i forbindelse med fordelinger av vederlag fra Filmvederlagsfondet. Per juni 2019 er det tekniske problemer med den nettportalen, og vi oppfordrer rettighetshavere til ikke å foreta nye registreringer inntil feilene er rettet.

Når produksjonen er registrert må det dokumenteres at verket distribueres vederlagsfritt. Dokumentasjon kan være skriftlig korrespondanse med bibliotek, eller skjermbilde fra bibliotekets digitale kartotek. Vi har per juni 2019 ikke kapasitet til å motta slik dokumentasjon, og henstiller til rettighetshavere om å avvente registrering og innsending av dokumentasjon til vi informerer om at ny fordelingsrunde vedrørende Filmvederlagsfondet er åpnet.

5. Når utbetales vederlagene?

Filmvederlagsfondet har én årlig utbetaling. I forkant av den årlige utbetalingen bekjentgjør Norsk filmvederlagsfond en fastsatt dato for siste frist for rettighetshaver til å registrere sine verk i Filmvederlagsfondets database og dokumentere at disse distribueres vederlagsfritt. Den årlige fristen er endelig, og da årets vederlagspott utbetales i sin helhet hvert år vil det ikke være mulig å søke vederlag etter fristen er gått ut.

Registreringsfristen for å få vederlag for året 2018 utløp torsdag 13. desember 2018 klokken 23.59

6. Hvordan fordeles vederlagene?

Se Filmvederlagsfondets modell for vederlagsberegning Pdf

7. Selvangivelse og innberetting av vederlag.

Innrapportering i skattemeldingen:
Filmvederlagsfondet innrapporterer vederlaget ditt til Skatteetaten. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at korrekt utbetalt beløp kommer med på skattemeldingen din. Vederlag av denne typen ("godtgjøring til opphaver til åndsverk") skal føres i post 3.1.12 i skattemeldingen for 2019, men i 2019 ble det som nevnt ovenfor ikke utbetalt vederlag fra Filmvederlagsfondet.

Dersom du selv må føre inn korrekt beløp:
Uavhengig om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende skal vederlaget du mottar innberettes i skattemeldingen.

 • Om du i utgangspunktet er lønnsmottaker og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000 kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
 • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000 må du fylle ut og  levere næringsrapport. Om det passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.

Hvis har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med dem på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement