Norsk Filmvederlagsfond

Vederlag og skattemessige forhold

Vederlag for bruk av verk med opphavsrett er skattepliktig 

Selvangivelse og innberetting av vederlag

Innrapportering i skattemeldingen:

Enten du har mottatt utbetaling fra Filmvederlagsfondet eller fra Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning, plikter Filmforbundet å innrapportere vederlaget ditt til Skatteetaten. Dette fremgår av Skatteetatens brev av 18.12.2018 til Filmforbundet, som du kan lese ved å klikke på lenken. (Unntaket er dersom vederlaget ble utbetalt til rettighetshaver som ikke selv er opphaver (men f.eks. har arvet rettighetene fra en opphaver); da skal utbetalingen innrapporteres som kapitalinntekt. Dette er også beskrevet i Skatteetatens brev av 18.12.2018.) Det fremgår av brevet at vederlaget ("godtgjøring til opphaver for bruk av åndsverk") er å anse enten som næringsinntekt eller som kapitalinntekt.

Du er selv ansvarlig for at Skatteetaten har alle nødvendige og korrekte opplysninger om deg, og du må derfor kontrollere at korrekt utbetalt beløp kommer med på skattemeldingen din.

Dersom du selv må føre inn korrekt beløp:
Uavhengig om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende, skal vederlaget du mottar stå oppført i skattemeldingen du leverer.

  • Om du i utgangspunktet er lønnsmottaker og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000 kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
  • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000 må du fylle ut og  levere næringsrapport. Om det passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.

Hvis du har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen, anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med dem på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Utenlandske statsborgere som mottar vederlag
For utenlandske borgere som mottar vederlag og som skatter til Norge, trenger vi å få opplyst d-nummeret som norske myndigheter har utstedt til dem. Les mer om d-numre på Skatteetatens nettsider.

For utenlandske opphavere som mottar vederlag men ikke skatter til Norge, innrapporterer vi ikke utbetalingen til norske skattemyndigheter. Det følger av Skatteetatens rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om godtgjøring til opphaver av åndsverk (revisjon av 20. oktober 2019), der det står:

"Utbetaling til utenlandsk opphaver som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge skal ikke rapporteres i ordningen."

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement