F©Rs vederlagsfordeling i 2020

F©R skal i 2020 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og tilbudt på visse strømmeplattformer i visningsåret 2018.

Vederlagsmidlene innbetales til F©R på bakgrunn av direkteavtaler som NFF/F©R inngår i medhold av forvaltningskontraktene med norske mediehus, strømmetjenester, produsenter, og via fullmakter og medlemskap i Norwaco.

Selv om du tidligere har registrert deg på produksjoner som er med i årets fordeling, må du registrere på nytt nå alle fagfunksjoner/produksjoner du vil søke vederlag for. Søknadsskjemaene du finner lenke til på denne siden er den eneste måten å bli med i fordelingen av vederlag for visningsåret 2018.

Fristen for registrering i 2020 var torsdag 11. juni kl. 23.59.

Søknadsprosessen for vederlag fra F©R i 2020:

Du må registrere deg ved å fylle ut og sende inn skjema som gjelder den verkstypen din(e) produksjon(er) hører inn under. Av praktiske årsaker har vi to skjemaer med tilhørende sendelister.  I tillegg har vi en tredje sendeliste for noen produksjoner som F©R har fremforhandlet enkeltstående avtaler om.

Ha klar dine arbeidskontrakter for opplasting før du starter med skjemaene.

Animasjon, dokumentar, kortfilm/novellefilm, musikkvideo, spillefilm og TV-drama:

 • Søknadsskjema 1 Søknadsfristen er nå gått ut, og skjemaet er stengt.
 • Sendeliste 1

TV-underholdning:

 • Søknadsskjema 2 Søknadsfristen er nå gått ut, og skjemaet er stengt.
 • Sendeliste 2

Særskilte enkeltproduksjoner tilbudt for strømming på Netflix, HBO Nordic, VGTV og NRK.no:

 • Sendeliste 3
 • Bruk søknadsskjema 1 ovenfor for å søke vederlag for disse produksjonene Søknadsfristen er nå gått ut, og skjemaene er stengt.

Generell veiledning

Hvordan bruker du søknadsskjemaene?

Søknadsskjemaene er elektroniske. De forutsetter også at du oppgir e-postadressen din. Skjemaene inneholder et felt for opplasting av signert arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten(e) trenger vi som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold på produksjonen – du må derfor laste opp alle sider i kontrakten. Det er ikke nok å vise at du faktisk jobbet på produksjonen.

Dersom du ikke får åpnet skjemaet, kan du prøve å bytte e-postkonto – mange har allerede flere epostadresser, og eventuelt kan du etablere en gratis gmail-konto, yahoo-konto e.l. Dersom du ikke kan eller ønsker å bruke en annen e-postkonto, ber vi om at du sender en e-post til for@filmforbundet.no, så finner vi en annen løsning sammen. Vær oppmerksom på at registreringsrunden erfaringsmessig medfører svært mange henvendelser til F©R, slik at det kan ta noe tid før vi rekker å hjelpe deg videre.

Hvordan registrere seg på flere episoder?

Flere rettighetshavere har spurt hvordan de skal registrere at de kun har jobbet på noen av episodene av en gitt produksjon/sesong. I slike tilfeller skal du registrere deg på det antall episoder som er angitt kontrakten din.

Har du hatt flere fagfunksjoner på samme produksjon?

Dersom du har hatt flere fagfunksjoner på samme produksjon, må du fylle ut skjemaet på nytt for hver fagfunksjon du har hatt på produksjonen.

Er du usikker på hvor mange/hvilke episoder du jobbet på?

Dersom det er usikkert hvor mange eller hvilke episoder du faktisk har jobbet på, bør du avtale med de andre som hadde samme fagfunksjon på produksjonen, hvordan rettighetene skal fordeles mellom dere. Deretter kan du registrere deg på det antallet episoder som tilsvarer den fordelingen dere ble enige om. Husk at F©R fordeler vederlag på grunnlag av de søknadene vi mottar. På sendelistene står flere tusen produksjoner – vi har ikke crew-lister for produksjonene. F©R kan ikke og skal ikke ettergå hvordan produksjonsarbeidet i praksis var fordelt mellom medlemmene av staben/crewet.

Hvordan kan flere personer dele fagfunksjon?

Dersom flere personer har delt én fagfunksjon på produksjonen, blir vederlaget som den fagfunksjonen skal ha, fordelt mellom disse personene. Fire lydsjefer som har arbeidet på samme tv-serie på 8 episoder, kan for eksempel registrere seg slik:

 • Lydsjef 1: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
 • Lydsjef 2: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
 • Lydsjef 3: 25 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 2 episoder (av 8)
 • Lydsjef 4: 50 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 4 episoder (av 8)

Dersom unntaksvis alle rettighetshaverne i en gruppe seg imellom blir enige om en annen fordeling enn det som følger av de foreliggende arbeidskontraktene, kan dere sende inn en signert avtale til for@filmforbundet.no innen søknadsfristen. Avtalen må i så fall være signert av alle rettighetshaverne som har delt fagfunksjon på produksjonen.

Generelt om vederlag fra F©R

Husk at det er rettigheter i behold du primært får vederlag for.

 • For produksjoner med premiere fra og med visningsåret 2016, betaler F©R som hovedregel kun ut vederlag for TV-distribusjon til de som laster opp signerte arbeidskontrakter med opphavsrettigheter i behold.
 • Om du har overdratt alle rettigheter til produsent, kringkaster eller annen rettighetserverver i din arbeidskontrakt, har du som hovedregel ikke rett til vederlag, med unntak av privatkopieringsvederlag. Beskrivelse av hvordan du kan sikre retten til vederlag finner du her: Rettighetsklausuler
 • Sikre dine rettigheter og vederlag for fremtiden: Signér forvaltningskontrakt med F©R

Utbetaling av vederlag i 2020

For alle fordelingsrunder gjelder at utregningen kan først begynne når alle søknader er mottatt og årets registreringsrunde er avsluttet. Derfor er det nødvendig å sette en frist for innsending av søknader, slik at neste etappe i fordelingsarbeidet kan starte.

De siste årene har vi mottatt flere tusen søknader til hver fordeling. Saksbehandlingen av innkomne søknader er derfor et omfattende og tidkrevende arbeid, der vi legger stor vekt på nøyaktighet og likebehandling.

Utbetalingen av vederlag fra F©R i 2020 vil skje innen utgangen av året. Dersom du har sendt inn søknad til årets fordeling og har rett til vederlag, vil du få epost når vi betaler ut vederlagene.

Du kan lese mer om F©R her: https://filmforbundet.no/Opphavsrett/FOR-rettighetsforvaltning

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement