Vederlag og stipender

Bibliotekvederlag og vederlag for innkjøp til Filmbib.no

Norsk filmforbund forvalter og administrerer tre ulike vederlagsordninger:

Klikk på lenkene for å lese mer om hver ordning:

Dersom du mottar vederlag - om skattemessige forhold

  • Honorar og annen godtgjøring for andres bruk av opphavsretten er skattepliktig inntekt for opphaveren (mottager)
  • Filmforbundet trekker ikke skatt før utbetaling av vederlag. Det er du som mottar vederlaget som har plikt til å sørge for å betale riktig skatt.
  • Filmforbundet plikter å innberette til Skatteetaten hva vi har utbetalt i vederlag. For å overholde plikten trenger vi mottagers fødselsnummer (d-nummer dersom mottager ikke har norsk fødselsnummer).
  • Filmforbundet er pålagt å innberette vederlaget enten som næringsinntekt eller som kapitalinntekt.
  • Du kan ha næringsinntekt selv om du er lønnsmottager. Husk at vederlag for bruk av åndsverk ikke er lønn for jobben du gjorde, men betaling for bruk av verket du var med på å skape.

Les mer på Skatteetatens nettsider om skatt på godtgjøring til opphavsmann til åndsverk (= vederlag for bruk av åndsverk)

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement