Norsk filmforbunds årsmøte og F©Rs generalforsamling 2023

Vi gleder oss til å se deg lørdag 3. juni! På denne siden vil du finne alt av praktisk informasjon og relevante dokumenter til Norsk filmforbunds årsmøte og F©Rs generalforsamling.

Praktisk informasjon
Vi holder årsmøtet og generalforsamlingen samme dag, lørdag 3. juni, på Kunstneres hus i Oslo. Adressen er Wergelandsveien 17, 0167 Oslo.

  • Tidspunkt for årsmøtet er kl. 09.30-15.00 (registrering fra kl. 09.00).
  • Tidspunkt for generalforsamlingen er kl. 15.15-17.30 (registrering fra kl. 15.00).

Vi serverer lunsj under årsmøtet, og vi inviterer til noe godt i glasset, en matbit og mingling etter generalforsamlingen.

Norsk filmforbunds årsmøte
Det er bare betalende ordinære medlemmer, studentmedlemmer, seniormedlemmer og æresmedlemmer som har stemmerett på årsmøtet. Pensjonistmedlemmer og støttemedlemmer har møterett og talerett.

Medlemmer må registrere seg ved årsmøtets begynnelse for å få tildelt stemmeseddel og for å ha stemmerett i møtet.

Saksdokumenter til Norsk filmforbunds årsmøte:

 

F©Rs generalforsamling
For å ha stemmerett på generalforsamlingen må rettighetshavere, d.v.s. de fagfunksjoner som er omfattet av den enhver tids gjeldende fordelingsplan, ha signert forvaltningskontrakt med F©R før møtets start.

Rettighetshavere må registrere seg ved generalforsamlingens begynnelse for å få tildelt stemmeseddel og for å ha stemmerett i møtet.

Saksdokumenter til F©Rs generalforsamling: