Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell.

Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på tvers av fagfunksjoner, faggrupper og geografiske grenser.

Vil du være med og forme programinnholdet for landsmøtet? Vi søker engasjerte folk fra alle fagfunksjoner, bransjefelt og deler av landet til programkomiteen! Arbeidet vil bli honorert, og les mer og søk ved å trykke her. 

Vil du være delegat?

Under landsmøtet vil vi samle rundt 80 medlemmer gjennom delegatmodellen.

Landsmøtet er også åpent for observatører, herunder medlemmer og evt. andre spesielt inviterte. Alle delegater får dekket oppholdet, men observatører må selv betale for deltakelsen.

Trykk her for å melde din interesse om å være delegat. 

Hvem er delegatene og delegatgruppene?

Filmforbundets styrke ligger i vår forskjellighet, og gjennom delegatmodellen inkluderer vi alle, fra erfarne seniorer til ferske studenter og alt imellom.

Vi har nå opprettet ulike faggrupper/delegatgrupper basert på medlemmers primære fagfunksjon, som tar utgangspunkt i inngåtte tariffavtaler/overenskomster og F©Rs generalforsamling sin vedtatte fordelingsplan.

Vi har følgende delegatgrupper: Lyd, animasjon, foto/lys, regi, casting/script/stunt,  produksjonsdesign/scenografi, klipp, kostymedesing/maskør/VFX, produksjon/innspillingsledelse/kontoransatte og manus. Hvilke fagfunksjoner som tilhører de ulike faggruppene/delegatgruppene, kan du se i skjemaet her. 

Hvis flere melder seg som delegater for en delegatgruppe enn det er plasser til, vil det holdes valg innad i den aktuelle delegatgruppen, og det vil opprettes ventelister.

 

Antall delegater per delegatgruppe/faggruppe fordeles etter følgende regler:
(Prosentvis andel medlemmer i delegatgruppene beregnes ut fra totalt antall medlemmer i Norsk filmforbund)

Vi har medlemmer som jobber innenfor mange ulike bransjefelt, og vi har som mål om å få til en lik representasjon mellom bransjefeltene på landsmøtet.

 

Hva skjer med lokallagene?

Lokallagene erstattes av regionslag. Regionslagene skal ikke være juridiske enheter, men anses som regionale arbeidsgrupper som finansieres og fasiliteres fra Filmforbundet sentralt.

Regionslagene skal representeres med to delegater per regionslag til landsmøtet. Regionslagene skal ha et større geografisk nedslagsfelt, slik at disse dekker hele Norge samlet sett. Følgende regionslag opprettes i 2024:

– Regionslag Nord

– Regionslag Sør

– Regionslag Vest

– Regionslag Midt-I

– Regionslag Øst

 

Hvorfor delegatmodell?

Landsmøtet sikrer et bredere spekter av stemmer og skaper et forum som gjenspeiler mangfoldet blant vår medlemsmasse.

Hva kan du forvente hvis piloten blir en suksess?

Hvis piloten blir en suksess, vil landsmøtet med delegatmodell, holdes fysisk annethvert år, hvor de store diskusjonene og strategiske beslutninger tas. Landsmøtet holdes over en helg og skal ha en faglig og sosial tilnærming som skaper større engasjement blant medlemmene.

Det digitale landsmøtet som holdes årene mellom de fysiske landsmøtene, håndterer hovedsakelig essensielle formaliteter, som for eksempel årsregnskap, budsjett, revisjon, kontrollkomité, og forslag til saker til det fysiske landsmøtet.

Ditt engasjement er nøkkelen hvis dette skal bli en suksess. Bli en del av Filmforbundets videre utvikling mot et sterkere, mer representativt fellesskap for TV- og filmmiljø ved å melde deg som delegat eller bli med som observatør.

Andre nyheter

VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende

Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned? Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

← Tidligere