Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell.

Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på tvers av fagfunksjoner, faggrupper og geografiske grenser.

Vil du være med og forme programinnholdet for landsmøtet? Vi søker engasjerte folk fra alle fagfunksjoner, bransjefelt og deler av landet til programkomiteen! Arbeidet vil bli honorert, og les mer og søk ved å trykke her. 

Vil du være delegat?

Under landsmøtet vil vi samle rundt 80 medlemmer gjennom delegatmodellen.

Landsmøtet er også åpent for observatører, herunder medlemmer og evt. andre spesielt inviterte. Alle delegater får dekket oppholdet, men observatører må selv betale for deltakelsen.

Trykk her for å melde din interesse om å være delegat. 

Hvem er delegatene og delegatgruppene?

Filmforbundets styrke ligger i vår forskjellighet, og gjennom delegatmodellen inkluderer vi alle, fra erfarne seniorer til ferske studenter og alt imellom.

Vi har nå opprettet ulike faggrupper/delegatgrupper basert på medlemmers primære fagfunksjon, som tar utgangspunkt i inngåtte tariffavtaler/overenskomster og F©Rs generalforsamling sin vedtatte fordelingsplan.

Vi har følgende delegatgrupper: Lyd, animasjon, foto/lys, regi, casting/script/stunt,  produksjonsdesign/scenografi, klipp, kostymedesing/maskør/VFX, produksjon/innspillingsledelse/kontoransatte og manus. Hvilke fagfunksjoner som tilhører de ulike faggruppene/delegatgruppene, kan du se i skjemaet her. 

Hvis flere melder seg som delegater for en delegatgruppe enn det er plasser til, vil det holdes valg innad i den aktuelle delegatgruppen, og det vil opprettes ventelister.

 

Antall delegater per delegatgruppe/faggruppe fordeles etter følgende regler:
(Prosentvis andel medlemmer i delegatgruppene beregnes ut fra totalt antall medlemmer i Norsk filmforbund)

Vi har medlemmer som jobber innenfor mange ulike bransjefelt, og vi har som mål om å få til en lik representasjon mellom bransjefeltene på landsmøtet.

 

Hva skjer med lokallagene?

Lokallagene erstattes av regionslag. Regionslagene skal ikke være juridiske enheter, men anses som regionale arbeidsgrupper som finansieres og fasiliteres fra Filmforbundet sentralt.

Regionslagene skal representeres med to delegater per regionslag til landsmøtet. Regionslagene skal ha et større geografisk nedslagsfelt, slik at disse dekker hele Norge samlet sett. Følgende regionslag opprettes i 2024:

– Regionslag Nord

– Regionslag Sør

– Regionslag Vest

– Regionslag Midt-I

– Regionslag Øst

 

Hvorfor delegatmodell?

Landsmøtet sikrer et bredere spekter av stemmer og skaper et forum som gjenspeiler mangfoldet blant vår medlemsmasse.

Hva kan du forvente hvis piloten blir en suksess?

Hvis piloten blir en suksess, vil landsmøtet med delegatmodell, holdes fysisk annethvert år, hvor de store diskusjonene og strategiske beslutninger tas. Landsmøtet holdes over en helg og skal ha en faglig og sosial tilnærming som skaper større engasjement blant medlemmene.

Det digitale landsmøtet som holdes årene mellom de fysiske landsmøtene, håndterer hovedsakelig essensielle formaliteter, som for eksempel årsregnskap, budsjett, revisjon, kontrollkomité, og forslag til saker til det fysiske landsmøtet.

Ditt engasjement er nøkkelen hvis dette skal bli en suksess. Bli en del av Filmforbundets videre utvikling mot et sterkere, mer representativt fellesskap for TV- og filmmiljø ved å melde deg som delegat eller bli med som observatør.

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

En alternativ kunstnermelding

Torsdag 18. januar lanserte en rekke kunstnerorganisasjoner “Alternativ Kunstnermelding” – en respons på, og kommentarutgave til, “Kunstnarkår”, Meld. St. 22 (2022–2023). Mens regjeringens melding gir en relevant oversikt over dagens situasjon, peker den alternative meldingen på mangler i kunnskapsgrunnlaget og behovet for konkrete tiltak. – Alle meldinger, utredninger og undersøkelser viser det samme: kunstnere har

← Tidligere