AMT-høringssvaret er nå sendt inn

Takk for til våre medlemmer for deres innspill til AMT-høringen! Svaret vårt ble sendt inn til Kultur- og likestillingsdepartementet fredag 16. desember.

Høringen gjaldt et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet) i norsk rett, hvor det blant annet foreslås alternative innretninger for en medfinansieringsløsning i Norge, der strømmeaktørene forpliktes til å bidra til finansiering av nytt norsk audiovisuelt innhold.

Vi har nå kommet ett skritt videre i prosessen. Nå vil Kultur- og likestillingsdepartementet gjennomgå høringssvarene og utarbeide en stortingsproposisjon som skal behandles i Stortinget i løpet av 2023. Vi vil jobbe for å få dette vedtatt og håper en medfinansieringsplikt vil kunne tre i kraft fra 01.01.2024.

LES AMT-HØRINGSSVARET HER.

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere