AMT-høringssvaret er nå sendt inn

Takk for til våre medlemmer for deres innspill til AMT-høringen! Svaret vårt ble sendt inn til Kultur- og likestillingsdepartementet fredag 16. desember.

Høringen gjaldt et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet) i norsk rett, hvor det blant annet foreslås alternative innretninger for en medfinansieringsløsning i Norge, der strømmeaktørene forpliktes til å bidra til finansiering av nytt norsk audiovisuelt innhold.

Vi har nå kommet ett skritt videre i prosessen. Nå vil Kultur- og likestillingsdepartementet gjennomgå høringssvarene og utarbeide en stortingsproposisjon som skal behandles i Stortinget i løpet av 2023. Vi vil jobbe for å få dette vedtatt og håper en medfinansieringsplikt vil kunne tre i kraft fra 01.01.2024.

LES AMT-HØRINGSSVARET HER.

Andre nyheter

Meld deg på HMS-kurs arrangert av Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, styrke CV-en din, møt kolleger og bli med å diskutere hvordan vi skaper en bedre og

Fakkeltog til støtte for våre kolleger i Iran

Vi inviterer herved kolleger i kunst, musikk, dans, litteratur, TV, film og andre i kulturbransjen til en stille solidaritetsmarkering foran

Gå på lønn og få bedre vern ved utsettelse og oppsigelse

Starten av 2022 var preget av et høyt produksjonsvolum, men prisvekst og økte renter den seneste tiden påvirker også TV-

Påminnelse: Søk bibliotekvederlag før fristen den 16. januar

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) fordeler bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som er tilgjengelige på offentlige bibliotek. Dersom du er opphaver til et

Vil du være jurymedlem til Gullrutens fagpriser?

Valgkomiteen i Norsk filmforbund ser etter dyktige bransjefolk til å representere TV-arbeiderne i juryene til Gullrutens Fagpriser. Spennet på det

← Tidligere