Årets F©R-vederlag er utbetalt

I år har vi satt enda en ny utbetalingsrekord og har rekordmange rettighetshavere å utbetale til. Vi delte mandag den 28. november ut i alt litt over 22 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere i 2022 for TV, strømming (mediehus, enkeltproduksjoner og Norwaco) og dubb/versjonering (Norwaco).

Hvor mye du som rettighetshaver har fåyy utbetalt avhenger blant annet av hvilken fagfunksjon du har, hvor mange produksjoner du har jobbet på, hvilken type produksjon det er (TV-underholdning, TV-drama, spillefilm osv.), og ikke minst om du har rettighetene i behold i arbeidskontrakten(e) din(e).

Vi følger fordelingsplanen, altså regelverket om fordeling av vederlag, når vi beregner vederlagene til rettighetshavere. Alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt har stemmerett om fordelingsplanen ved den årlige generalforsamlingen.

Den gjeldende vedtatte fordelingsplanen finner du her.

Samtidig som vi utbetalte F©R-midlene, sendte vi ut en e-post med opplysninger om beløp og hvilken konto det har blitt utbetalt til. Dersom du har spørsmål, skriv til oss på for@filmforbundet.no. Vi svarer deg så raskt som mulig, men vi får som regel mange henvendelser etter utbetalingen, og håper på forståelse for litt lengre behandlingstid enn normalt.

DIN HUSKELISTE TIL NESTE ÅRS REGISTRERING:

  • Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming og ikke bare privatkopiering.
  • Sørg for at du har riktig fagfunksjon i din arbeidskontrakt.
  • Sørg for at begge parter har signert arbeidskontrakten. Men før du signerer, kan/bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetsgjennomgang.
  • Vi har anbefalte standardkontrakter liggende ute på Filmforbundets hjemmeside, også for korttidsengasjement.
  • Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.
  • Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

Andre nyheter

VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende

Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned? Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

← Tidligere