Årets F©R-vederlag er utbetalt

I år har vi satt enda en ny utbetalingsrekord og har rekordmange rettighetshavere å utbetale til. Vi delte mandag den 28. november ut i alt litt over 22 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere i 2022 for TV, strømming (mediehus, enkeltproduksjoner og Norwaco) og dubb/versjonering (Norwaco).

Hvor mye du som rettighetshaver har fåyy utbetalt avhenger blant annet av hvilken fagfunksjon du har, hvor mange produksjoner du har jobbet på, hvilken type produksjon det er (TV-underholdning, TV-drama, spillefilm osv.), og ikke minst om du har rettighetene i behold i arbeidskontrakten(e) din(e).

Vi følger fordelingsplanen, altså regelverket om fordeling av vederlag, når vi beregner vederlagene til rettighetshavere. Alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt har stemmerett om fordelingsplanen ved den årlige generalforsamlingen.

Den gjeldende vedtatte fordelingsplanen finner du her.

Samtidig som vi utbetalte F©R-midlene, sendte vi ut en e-post med opplysninger om beløp og hvilken konto det har blitt utbetalt til. Dersom du har spørsmål, skriv til oss på for@filmforbundet.no. Vi svarer deg så raskt som mulig, men vi får som regel mange henvendelser etter utbetalingen, og håper på forståelse for litt lengre behandlingstid enn normalt.

DIN HUSKELISTE TIL NESTE ÅRS REGISTRERING:

  • Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming og ikke bare privatkopiering.
  • Sørg for at du har riktig fagfunksjon i din arbeidskontrakt.
  • Sørg for at begge parter har signert arbeidskontrakten. Men før du signerer, kan/bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetsgjennomgang.
  • Vi har anbefalte standardkontrakter liggende ute på Filmforbundets hjemmeside, også for korttidsengasjement.
  • Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.
  • Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

Andre nyheter

Meld deg på HMS-kurs arrangert av Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, styrke CV-en din, møt kolleger og bli med å diskutere hvordan vi skaper en bedre og

Fakkeltog til støtte for våre kolleger i Iran

Vi inviterer herved kolleger i kunst, musikk, dans, litteratur, TV, film og andre i kulturbransjen til en stille solidaritetsmarkering foran

Gå på lønn og få bedre vern ved utsettelse og oppsigelse

Starten av 2022 var preget av et høyt produksjonsvolum, men prisvekst og økte renter den seneste tiden påvirker også TV-

Påminnelse: Søk bibliotekvederlag før fristen den 16. januar

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) fordeler bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som er tilgjengelige på offentlige bibliotek. Dersom du er opphaver til et

Vil du være jurymedlem til Gullrutens fagpriser?

Valgkomiteen i Norsk filmforbund ser etter dyktige bransjefolk til å representere TV-arbeiderne i juryene til Gullrutens Fagpriser. Spennet på det

← Tidligere