Årets F©R-vederlag er utbetalt

I år har vi satt enda en ny utbetalingsrekord og har rekordmange rettighetshavere å utbetale til. Vi delte mandag den 28. november ut i alt litt over 22 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere i 2022 for TV, strømming (mediehus, enkeltproduksjoner og Norwaco) og dubb/versjonering (Norwaco).

Hvor mye du som rettighetshaver har fåyy utbetalt avhenger blant annet av hvilken fagfunksjon du har, hvor mange produksjoner du har jobbet på, hvilken type produksjon det er (TV-underholdning, TV-drama, spillefilm osv.), og ikke minst om du har rettighetene i behold i arbeidskontrakten(e) din(e).

Vi følger fordelingsplanen, altså regelverket om fordeling av vederlag, når vi beregner vederlagene til rettighetshavere. Alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt har stemmerett om fordelingsplanen ved den årlige generalforsamlingen.

Den gjeldende vedtatte fordelingsplanen finner du her.

Samtidig som vi utbetalte F©R-midlene, sendte vi ut en e-post med opplysninger om beløp og hvilken konto det har blitt utbetalt til. Dersom du har spørsmål, skriv til oss på for@filmforbundet.no. Vi svarer deg så raskt som mulig, men vi får som regel mange henvendelser etter utbetalingen, og håper på forståelse for litt lengre behandlingstid enn normalt.

DIN HUSKELISTE TIL NESTE ÅRS REGISTRERING:

  • Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming og ikke bare privatkopiering.
  • Sørg for at du har riktig fagfunksjon i din arbeidskontrakt.
  • Sørg for at begge parter har signert arbeidskontrakten. Men før du signerer, kan/bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetsgjennomgang.
  • Vi har anbefalte standardkontrakter liggende ute på Filmforbundets hjemmeside, også for korttidsengasjement.
  • Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.
  • Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

Andre nyheter

HMS-kurs tilpasset TV- og filmbransjen i november

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, og få veiledning fra dyktige innledere for hvordan vi skaper en bedre og tryggere arbeidshverdag under et fire dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen 🎥. Kurset gir lovpålagt kompetansebevis for ledere, mellomledere og verneombud. TID: onsdag og torsdag 15. – 16. november og 29. – 30. november. Hver

Helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen i november 

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, og få veiledning fra dyktige innledere for hvordan vi skaper en bedre og tryggere arbeidshverdag under et fire dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurs tilpasset TV- og filmbransjen 🎥. Kurset gir lovpålagt kompetansebevis for ledere, mellomledere og verneombud. TID: onsdag og torsdag 15. – 16. november og 29. – 30. november. Hver

Få rabattert bransjeakkreditering til BIFF

Billettsalget til BIFF er i gang, og medlemmer av Filmforbundet kan benytte seg av den rabatterte bransjeakkrediteringen til kr 900 kr (ordinær pris 1300 kr). Les mer om bransjearrangementer her, og kjøp bransjeakkreditering her.  Husk medlemskortet som viser at du har rett på rabatt når du henter ut akkrediteringskortet. Akkrediteringen er personlig og kan ikke

Oppdater din fagfunksjon og bli del av et faglig nettverk! 

Fredag morgen/formiddag sender vi våre medlemmer en SMS og e-post gjennom vårt medlemsregister Styreweb hvor vi ber deg om å oppdatere din primære fagfunksjon. Vi vet at mange av dere har flere fagfunksjoner, men vi ber deg om å velge den fagfunksjonen du primært jobber med.  Du må ha relevant utdanning og/eller jobberfaring for den primære fagfunksjonen

Filmforbundet fraråder en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen fra 1. januar

Dekanene ved Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en rapport som anbefaler en sammenslåing av Filmskolen, TV-skolen og Spillskolen under paraplyen av et samlet fakultet. Både prosessen og rapporten har blitt heftig debattert i blant annet Rushprint. Alle berørte parter fikk anledning til å levere høringssvar til rapporten innen 15. september. HER ER FILMFORBUNDETS HØRINGSSVAR:   

← Tidligere