Årets F©R-vederlag er utbetalt

I år har vi satt enda en ny utbetalingsrekord og har rekordmange rettighetshavere å utbetale til. Vi delte mandag den 28. november ut i alt litt over 22 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere i 2022 for TV, strømming (mediehus, enkeltproduksjoner og Norwaco) og dubb/versjonering (Norwaco).

Hvor mye du som rettighetshaver har fåyy utbetalt avhenger blant annet av hvilken fagfunksjon du har, hvor mange produksjoner du har jobbet på, hvilken type produksjon det er (TV-underholdning, TV-drama, spillefilm osv.), og ikke minst om du har rettighetene i behold i arbeidskontrakten(e) din(e).

Vi følger fordelingsplanen, altså regelverket om fordeling av vederlag, når vi beregner vederlagene til rettighetshavere. Alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt har stemmerett om fordelingsplanen ved den årlige generalforsamlingen.

Den gjeldende vedtatte fordelingsplanen finner du her.

Samtidig som vi utbetalte F©R-midlene, sendte vi ut en e-post med opplysninger om beløp og hvilken konto det har blitt utbetalt til. Dersom du har spørsmål, skriv til oss på for@filmforbundet.no. Vi svarer deg så raskt som mulig, men vi får som regel mange henvendelser etter utbetalingen, og håper på forståelse for litt lengre behandlingstid enn normalt.

DIN HUSKELISTE TIL NESTE ÅRS REGISTRERING:

  • Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming og ikke bare privatkopiering.
  • Sørg for at du har riktig fagfunksjon i din arbeidskontrakt.
  • Sørg for at begge parter har signert arbeidskontrakten. Men før du signerer, kan/bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetsgjennomgang.
  • Vi har anbefalte standardkontrakter liggende ute på Filmforbundets hjemmeside, også for korttidsengasjement.
  • Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.
  • Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere