Årets F©R-vederlag er utbetalt

I år har vi satt enda en ny utbetalingsrekord og har rekordmange rettighetshavere å utbetale til. Vi delte mandag den 28. november ut i alt litt over 22 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere i 2022 for TV, strømming (mediehus, enkeltproduksjoner og Norwaco) og dubb/versjonering (Norwaco).

Hvor mye du som rettighetshaver har fåyy utbetalt avhenger blant annet av hvilken fagfunksjon du har, hvor mange produksjoner du har jobbet på, hvilken type produksjon det er (TV-underholdning, TV-drama, spillefilm osv.), og ikke minst om du har rettighetene i behold i arbeidskontrakten(e) din(e).

Vi følger fordelingsplanen, altså regelverket om fordeling av vederlag, når vi beregner vederlagene til rettighetshavere. Alle rettighetshavere med forvaltningskontrakt har stemmerett om fordelingsplanen ved den årlige generalforsamlingen.

Den gjeldende vedtatte fordelingsplanen finner du her.

Samtidig som vi utbetalte F©R-midlene, sendte vi ut en e-post med opplysninger om beløp og hvilken konto det har blitt utbetalt til. Dersom du har spørsmål, skriv til oss på for@filmforbundet.no. Vi svarer deg så raskt som mulig, men vi får som regel mange henvendelser etter utbetalingen, og håper på forståelse for litt lengre behandlingstid enn normalt.

DIN HUSKELISTE TIL NESTE ÅRS REGISTRERING:

  • Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming og ikke bare privatkopiering.
  • Sørg for at du har riktig fagfunksjon i din arbeidskontrakt.
  • Sørg for at begge parter har signert arbeidskontrakten. Men før du signerer, kan/bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetsgjennomgang.
  • Vi har anbefalte standardkontrakter liggende ute på Filmforbundets hjemmeside, også for korttidsengasjement.
  • Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.
  • Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere