Bibliotekvederlag: Kravet om norsk statsborgerskap er fjernet

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet, KUD, som gir Norsk filmforbund retningslinjene om hvem som kan få tildelt bibliotekvederlag. Vi har i lengre tid vært i dialog med KUD angående kravet om norsk statsborgerskap. Vi har da fått beskjed om å fastholde retningslinjene om at ordningen kun gjaldt norske statsborgere. 

Men i juli 2022 fikk vi omsider beskjed om at vi kan justere ordningen slik at ikke-litterære kunstnere som bor eller arbeider i Norge, kan søke om midler fra den norske bibliotekvederlagsordningen, uavhengig av statsborgerskap.

Dato for neste fordelingsrunde kunngjøres mot slutten av året. 

Les mer om Bibliotekvederlag her. 

Andre nyheter

Opprop overrakt til Kultur- og likestillingsministeren

På fredag overrakte skuespiller Forouzan Jamshidnejad, filmskaper Ali Parandian og forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad over 700 signaturer på oppropet fra den

25% rabatt på ordinære inngangsbilletter til Nobels Fredssenter

Filmforbundets medlemmer får  25% rabatt på ordinære inngangsbilletter til Nobels Fredssenter, fra 10. desember og ut året, mot fremvisning av digitalt

Verv en venn og få kinogavekort på kr 300,-  

En klisjé for en fagforening å si, men ikke mindre riktig: Jo flere vi er sammen, jo sterkere vi blir. Vi

Oppfording til å underskrive protest-opprør

Under åpningen av festivalen Film fra Sør holdt Ali Parandian og Forouzan Jamshidnejad en appell om situasjonen i Iran og

Oppdatering av medlemsregisteret for skattefradrag

Dersom du er yrkesaktiv lønnstaker (ikke selvstendig næringsdrivende) og medlem av en fagforening, kan du kreve fradrag på skatten for

← Tidligere