Bibliotekvederlag: Kravet om norsk statsborgerskap er fjernet

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet, KUD, som gir Norsk filmforbund retningslinjene om hvem som kan få tildelt bibliotekvederlag. Vi har i lengre tid vært i dialog med KUD angående kravet om norsk statsborgerskap. Vi har da fått beskjed om å fastholde retningslinjene om at ordningen kun gjaldt norske statsborgere. 

Men i juli 2022 fikk vi omsider beskjed om at vi kan justere ordningen slik at ikke-litterære kunstnere som bor eller arbeider i Norge, kan søke om midler fra den norske bibliotekvederlagsordningen, uavhengig av statsborgerskap.

Dato for neste fordelingsrunde kunngjøres mot slutten av året. 

Les mer om Bibliotekvederlag her. 

Andre nyheter

Medlemsfordel: Bransjeakkreditering til BIFF

Filmforbundets medlemmer er hjertelig velkomne til BIFF og kan benytte seg av den rabatterte akkrediteringen til kr 800 (ordinær pris

Velkommen til digitalt frokostmøte om AMT-høringen!

Kulturdepartementet sendte nylig på høring et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet, eller AVMS) i norsk rett, hvor det

Nye minstelønnssatser for TV-underholdning

Den 1. september trådte de nye minstelønnssatsene for TV-underholdning i kraft. Legg merke til at det nå også er en

Art Department Masterclass in Turin, Italy, October 14-19.

Art Department Masterclass offers an educational programme for art department crew. The content of the masterclass training includes lectures and

Digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend

Den 29. desember kl. 13.00 inviterer Kulturrådet til digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend. Tema som vil bli gjennomgått er de

← Tidligere