Du får nå automatisk fradrag på skattemeldingen

Som medlem av Filmforbundet kan du få fradrag på skatten for betalt medlemskontingent. Tidligere har du måtte fylle inn dette i skattemeldingen selv, men fra nå av får du forhåndsutfylt skattemelding med fradrag for innbetalt kontingent.

Dersom du ikke har fått en forhåndsutfylt skattemelding for 2022, er det fordi du ikke har oppgitt ditt fødselsnummer til oss. Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal ordne dette før neste års skattemelding.

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere