En alternativ kunstnermelding

Torsdag 18. januar lanserte en rekke kunstnerorganisasjoner “Alternativ Kunstnermelding” – en respons på, og kommentarutgave til, “Kunstnarkår”, Meld. St. 22 (2022–2023). Mens regjeringens melding gir en relevant oversikt over dagens situasjon, peker den alternative meldingen på mangler i kunnskapsgrunnlaget og behovet for konkrete tiltak.

– Alle meldinger, utredninger og undersøkelser viser det samme: kunstnere har trange økonomiske kår. De eksisterende tiltakene er fragmenterte, sprikende og kraftløse. Vi trenger en helhetlig kunstnerøkonomireform som ser feltet i sammenheng. Det krever både strukturelle og innholdsmessige endringer,sier Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm.

TRYKK HER FOR Å LESE ALTERNATIV KUNSTNERMELDING.

 

Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund, åpnet med internasjonal kunstnerpolitikk og meldingens forslag om en Norsk kunstnerlov slik 22 europeiske land har – eller holder på å innføre:

– Kunstnere krever ikke bedre rettigheter enn andre, men like rettigheter.

– Norge er forpliktet til å følge «UNESCO 1980 Recommendation concerning the status of the artist»

– EUs ekspertgruppe og EU-parlamentets resolusjon 21.11.2023 oppfordrer medlemsstatene til å innføre en spesifikk kunstnerlovgivning

 

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, understreket at fundamentet for det å kunne være kunstner bunner i kunstnerøkonomien. Han etterlyste derfor en kunstnerøkonomireform:

– «Alle» vet at kunstnerøkonomien er svak. Men tiltakene er for få, fragmenterte og for svake

– Vi trenger strukturelle, helhetlige grep

– Vi trenger innholdsmessige endringer

 

Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening, fortalte om de negative konsekvensene ved å flytte sekretariatsfunksjonen for Statens kunstnerstipend bort fra kunstnerorganisasjonene og til Kulturdirektoratet. Dette vil føre til:

– Mindre armlengdes avstand

– Mer byråkratisering

– Vil bli vanskeligere for kunstnerorganisasjonene å fange opp endringer og behov som skjer i feltet over tid

 

Kristine Karåla Øren, forbundsleder i Norske Dansekunstnere, fremhevet behovet for en egen Kunstnerallianse:

– Dedikasjon til kunstnerens arbeid

– Kontinuerlig utvikling og utveksling av kunnskap og kompetanse

– Ulike kunstfelt og faglige hensyn

 

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA, pekte på opphavsretten og vår tids teknologiske utfordringer ved opptrening av kunstig intelligens (KI/AI), og rettet fokus på Kunstnere og vederlag:

– Opphavsretten må ligge fast

– Norge må ta en ledende internasjonal rolle i reguleringen av KI

– EU-direktiver med intensjon om å styrke kunstnernes inntekt må implementeres raskere i norsk lov

 

Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland, takket for den alternative meldingen på vegne av komiteen og komiteens saksordfører, Kathy Lie.

Det er en stor oppgave som står foran oss når vi nå skal behandle stortingsmeldingen og vedta, forhåpentligvis, mye god politikk. Jeg er glad for at vi har et kunst- og kulturfelt som står såpass samlet i tilbakemeldingene. Det å samle seg på denne måten som man gjør her, er et veldig tydelig svar på nettopp det at når det kommer til det helt grunnleggende for norsk kultur og norske kunstnere – rett og slett «å være» – står man samlet og er klar og tydelig i tilbakemeldingen. Det har jeg notert meg etter denne fremleggelsen, avsluttet Grunde Almeland, som lovet at politikerne vil ta meldingen rett tilbake til Stortinget og sette seg grundig inn i den.

Avsendere av den alternative kunstnermeldingen:

Andre nyheter

VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende

Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned? Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

← Tidligere