Foto: Monster Entertainment/Anders Myhr Nielsen
Foto: Marius Bjellebø/Monster
Foto: Monster Entertainment/Anders Myhr Nielsen
Foto: Paradox Film

Faggrupper

Filmforbundet er positive til at medlemmer som har felles fagområde etablerer faggrupper, men faggruppene må drives og etableres på eget initiativ.

Er du del av en faggruppe og ønsker at vi informerer om det til nye medlemmer? Eller ønsker du tettere samarbeid med oss gjennom din faggruppe? Skriv til medlem@filmforbundet.no.

På denne siden informerer vi om medlemmer som har dannet egne faggrupper. Teksten og innholdet er skrevet av medlemmene i faggruppene:

Faggruppens formål er å samle og arbeide til beste for profesjonelle stuntfagfolk med tilhold og virke i Norge. Virksomhets- og interesseområdet omfatter stuntarbeid i hele Norge og på Svalbard, samt internasjonal virksomhet der dette er naturlig. Stunt Norge er fremste faglige faggruppen og autoritet på stuntspørsmål i Norge. I samarbeid med Norsk filmforbund setter vi den faglige standarden for stuntarbeid her til lands.

Stunt Norges prioriterte arbeidsoppgaver

 • Bransjestandard for norske stuntfolk
 • HMS og sikkerhet
 • Rammeverk og retningslinjer for bruk av profesjonelle stunt på norske og internasjonale produksjoner i Norge
 • Forsikringsordninger for stuntfolk
 • Avtalefeste minimumsstandard for honorar og lønn (tariff)
 • Hevde verkshøyde (opphavsrett) for stunt
 • Like arbeidsmuligheter for kvinnelige og mannlige stuntfolk
 • Foreningen forplikter seg til en nullvisjon for skade og dødsfall for stuntfolk.

Faggruppen ledes av:
leder
Christel Jørgensen
cj@scandinavianstunts.no
https://www.scandinavianstunts.com/

medlem
Kai Kolstad Rødseth
kai@stuntandsfx.no
http://stuntandsfx.no/

medlem
Niklas Brennsund
Niklas-brennsund@hotmail.com
http://nbstunt.com/

medlem
Otto Tangstad
Tangstad.Stunt@gmail.com
https://www.ottotangstad.com/

Tre hovedfunksjoner stunt:
Stuntkoordinator: En erfaren stuntutøver som koordinerer action-sekvenser og har det fulle ansvaret for alle stunt-relaterte oppgaver på settet, samt HMS for alle involverte.

Stuntutøver: Er spesielt trent til å utføre oppgaver i sekvenser som krever mental og fysisk kunnskap, og/eller er for risikofylte for vanlige skuespillere/statister å gjennomføre, eller kontrakten deres forbyr dem i utsette seg for den slags fysiske aktiviteter. Har HMS-kunnskap.

Stuntrigger: En person som er spesialist på sikring og bruk av tau, vaier, seler og tekniske systemer for å kunne gjennomføre avanserte scener som krever å være i luften, i fart, under vann, o.s.v. HMS for alle involverte.

Sidefunksjon stunt – Spesialist: En person som er spesialisert innen en sportsgren og/eller en øvelse, og som kun utøver denne øvelsen.

Krav til stunt-utøvere

 • Grunnleggende og relevant stunt bakgrunn- og trening
 • NFF sin HMS opplæring for stuntutøvere
 • Kunnskap om terminologien rundt øvelsen(e) man utfører
 • Produksjonsforståelse
 • Utøver skal ha en sunn og mental helse, utøve profesjonalitet og vise ydmykhet og respekt for stuntfaget.

Kriterier for medlemskap
Søknader om medlemskap i Norsk filmforbund på bakgrunn av tilhørighet til stuntfaget, blir behandlet av ledelsen i Norsk Filmforbund med støtte fra fagutvalg Stunt Norge.

Avgrensning mot SFX
SFX er et eget fagfelt og inngår ikke under Stunt Norge

Anbefalte stuntrater
Fagutvalg Stunt har utarbeidet en oversikt over veiledende satser, ekskl. sosiale utgifter og mva (for dem som er momspliktig). Les mer under siden tariff & lønn.

Video fra stunttrening: