Foto: Monster Entertainment/Anders Myhr Nielsen
Foto: Marius Bjellebø/Monster
Foto: Monster Entertainment/Anders Myhr Nielsen
Foto: Paradox Film

Filmforbundets fagutvalg

Medlemmer av Filmforbundet som har felles fagområde, kan etablere fagutvalg. I et fagutvalg kan du være med å diskutere faglig utvikling, kartlegge og styrke bransjestandarder, og bidra med faglig innsikt for å støtte og sikre gjennomslag for fagpolitiske og arbeidsrettslige arbeid. Fagutvalgene fungerer også som et rådgivende organ for forbundskontoret i forbindelse med tariffoppgjørene.

Vi jobber for å utvikle et bedre og tettere samarbeid med våre nordiske naboland for bedre faglig utveksling og støtte.

Dersom du ønsker å oppdatere informasjonen om ditt fagutvalg, skriv til medlem@filmforbundet.no. Vi i Filmforbundet hjelper også gjerne til å sette i stand et møte for å etablere fagutvalg.