Felles høringssvar fra NFF og NFR om NRK-plakaten

Norsk filmforbund (NFF) og Norske filmregissører (NFR) har i dag, 7. februar 2022,  sendt inn et felles høringssvar om NRK-platakten som forplikter statskanalen på flere områder. Blant annet som arbeidsgiver, innkjøper av TV- og filmproduksjoner, og forvalter av NRK-arkivet.

Som en dominerende medieaktør er det viktig å ha en løpende debatt om NRKs oppdrag og hvordan dette skal løses. Takk til våre medlemmer for innspill til høringssvaret!

Les høringssvaret fra Norsk filmforbund og Norske Filmregissører ved å trykke her. 

Vi har også sendt inn et høringssvar til NRK-plakaten via Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. ​

Les høringssvaret fra Kunstnernettverket. 

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere