Felles høringssvar fra NFF og NFR om NRK-plakaten

Norsk filmforbund (NFF) og Norske filmregissører (NFR) har i dag, 7. februar 2022,  sendt inn et felles høringssvar om NRK-platakten som forplikter statskanalen på flere områder. Blant annet som arbeidsgiver, innkjøper av TV- og filmproduksjoner, og forvalter av NRK-arkivet.

Som en dominerende medieaktør er det viktig å ha en løpende debatt om NRKs oppdrag og hvordan dette skal løses. Takk til våre medlemmer for innspill til høringssvaret!

Les høringssvaret fra Norsk filmforbund og Norske Filmregissører ved å trykke her. 

Vi har også sendt inn et høringssvar til NRK-plakaten via Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. ​

Les høringssvaret fra Kunstnernettverket. 

Andre nyheter

Medlemsfordel: Bransjeakkreditering til BIFF

Filmforbundets medlemmer er hjertelig velkomne til BIFF og kan benytte seg av den rabatterte akkrediteringen til kr 800 (ordinær pris

Velkommen til digitalt frokostmøte om AMT-høringen!

Kulturdepartementet sendte nylig på høring et forslag til innlemming av AMT-direktivet (audiovisuelle medietjenester-direktivet, eller AVMS) i norsk rett, hvor det

Nye minstelønnssatser for TV-underholdning

Den 1. september trådte de nye minstelønnssatsene for TV-underholdning i kraft. Legg merke til at det nå også er en

Art Department Masterclass in Turin, Italy, October 14-19.

Art Department Masterclass offers an educational programme for art department crew. The content of the masterclass training includes lectures and

Digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend

Den 29. desember kl. 13.00 inviterer Kulturrådet til digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend. Tema som vil bli gjennomgått er de

← Tidligere