Vederlag og stipender

Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Om innkjøpsordningens individuelle vederlagsfordeling

Filmforbundet v/Filmvederlagsfondet forestår utdelingen av individuelle vederlag til rettighetshavere for filmer som kjøpes inn av Innkjøpsordningen for kort og dokumentarfilm til strømmetjenesten Filmbib. Dette er en egen vederlagsordning som ikke må forveksles med Filmvederlagsfondets årlige fordeling av vederlag. Distribusjon av filmer på Filmbib dekkes ikke av Filmvederlagsfondets årlige fordeling, nettopp fordi det fordeles øremerkede vederlag for distriusjon via Filmbib.

Det er viktig å merke seg at det er Norsk filminstitutt (NFI) som administrerer selve Innkjøpsordningen. Det er altså NFI som er ansvarlig for behandling av søknader om innkjøp, kontraktinngåelse og betaling til søker (den som sitter med visningsrettighetene og søker filmen inn i ordningen) og selve tilgjengeliggjøringen av filmen på Filmbib.

 

NFI lanserte våren 2019 nye retningslinjer for innkjøpsordningen for film i perioden 2018-2021. (Klikk på lenken for å gå til retningslinjene på NFIs nettsted.)

 

Oversikt over hvem som har hatt fagfunksjoner på filmen som kjøpes inn, leveres av søkeren (d.v.s. filmens produsent) til NFI og Filmvederlagsfondet som en del av avtaleinngåelse om innkjøp. Filmvederlagsfondet tar utgangspunkt i denne oversikten når vederlag fordeles mellom rettighetshavere.


Fordeling av vederlag

Når avtale om innkjøp er på plass, er det Norsk Filmvederlagsfond som sørger for fordeling av vederlag til filmens regissør, manusforfatter og øvrige filmarbeidere med opphavsrett. Med "øvrige filmarbeidere med opphavsrett" menes her animatør, fotograf, klipper, lydsjef, lyddesigner, produksjonsdesigner, maskør og kostymedesigner. I tillegg regnes det ut hvor stor andel av det totale vederlaget for hvert verk som skal tilfalle fagfunksjonen skuespiller og fagfunksjonen (utøvende) musiker. Disse andelene blir (der det er aktuelt) overført fra Norsk Filmvederlagsfond til Norsk skuespillerforbund og Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon).

 

Det kjøpes inn omlag 100 kortfilmer og dokumentarfilmer via Innkjøpsordningen hvert år. Vederlag til filmens rettighetshavere følger faste fordelingsnøkler etter avtale mellom Filminstituttet og bransjeorganisasjonene. Vederlaget er en engangssum som dekker en fem års distribusjonsavtale på Filmbib.
 

Filmvederlagsfondets fordeling av vederlag til rettighetshavere gjennomføres kvartalsvis ettersom titlene blir tilgjengelige på Filmbib.

 

Det er viktig å merke seg at Filmvederlagsfondet betaler ut vederlagsandelene først når avtaleinngåelse mellom Norsk filminstitutt og søker er signert og det økonomiske mellom Filminstuttet og søker er gjort opp.

Fordelingsnøkler for individuelle vederlag
(Gjelder for filmer kjøpt inn i ordningen etter 15. nov. 2018)

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 6 500,-

    Regissør 27,8 % 1807,00
    Manusforfatter 27,8 % 1807,00
    Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling) 24,4 % 1586,00
    Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 8,9 % 578,50
    Øvrige filmarbeidere 11,1 % 721,50

 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 13 900,-

    Regissør 36,8 % 5115,20
    Manusforfatter 36,8 % 5115,20
    Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 11,7 % 1640,20
    Øvrige filmarbeidere 14,7 % 2043,30

Fordelingsnøkler for individuelle vederlag 
(Gjelder for filmer kjøpt inn i ordningen fra 2015 frem til 15. nov. 2018)​

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 5 000,-

    Regissør 27,8 % 1390,00
    Manusforfatter 27,8 % 1390,00
    Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling) 24,4 % 1220,00
    Musikere  (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 8,9 % 445,00
    Øvrige filmarbeidere 11,1 % 550,00

 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshaver på filmen: kr 10 000,-   

 

    Regissør 36,8 % 3680,00
    Manusforfatter 36,8 % 3680,00
    Musikere  (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 11,8 % 1180,00
    Øvrige filmarbeidere 14,6 % 1460,00
 

Vil du sjekke om et verk du har opphavsrettigheter i, har blitt innkjøpt til Filmbib? Gå til Filmbib.no, og søk etter verket i søkemotoren der.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement