Vederlag og stipender

Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Om innkjøpsordningens individuelle vederlagsfordeling

Filmforbundet forestår utdelingen av individuelle vederlag til rettighetshavere for filmer som kjøpes inn av Innkjøpsordningen for kort og dokumentarfilm til strømmetjenesten Filmbib. Innkjøpsordningen gjelder kun innkjøpet av filmer til Filmbib; senere kan opphavere selv søke vederlag fra Filmvederlagsfondets årlige fordeling av bibliotekvederlag, i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

Det er viktig å merke seg at det er Norsk filminstitutt (NFI) som administrerer selve Innkjøpsordningen. Det er altså NFI som er ansvarlig for behandling av søknader om innkjøp, kontraktinngåelse og betaling til søker (den som sitter med visningsrettighetene og søker filmen inn i ordningen) og selve tilgjengeliggjøringen av filmen på Filmbib.

 

NFI har publisert nye retningslinjer for innkjøpsordningen for film i perioden 2021-2022. (Klikk på lenken for å gå til retningslinjene på NFIs nettsted.)

 

Oversikt over hvem som har hatt fagfunksjoner på filmen som kjøpes inn, leveres av søkeren (d.v.s. filmens produsent) til NFI og Filmvederlagsfondet som en del av avtaleinngåelse om innkjøp. Filmvederlagsfondet tar utgangspunkt i denne oversikten når vederlag fordeles mellom rettighetshavere.


Fordeling av vederlag

Når avtale om innkjøp er på plass, er det Norsk filmforbund som sørger for fordeling av vederlag til filmens regissør, manusforfatter og øvrige filmarbeidere med opphavsrett. Med "øvrige filmarbeidere med opphavsrett" menes her animatør, fotograf, klipper, lydsjef, lyddesigner, produksjonsdesigner, maskør og kostymedesigner. I tillegg regnes det ut hvor stor andel av det totale vederlaget for hvert verk som skal tilfalle fagfunksjonen skuespiller og fagfunksjonen (utøvende) musiker. Disse andelene blir (der det er aktuelt) overført fra Norsk Filmvederlagsfond til Norsk skuespillerforbund og Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon).

 

Det kjøpes inn omlag 100 kortfilmer og dokumentarfilmer via Innkjøpsordningen hvert år. Vederlag til filmens rettighetshavere følger faste fordelingsnøkler etter avtale mellom Filminstituttet og bransjeorganisasjonene. Vederlaget er en engangssum som dekker en fem års distribusjonsavtale på Filmbib.
 

Filmforbundets fordeling av vederlag til rettighetshavere gjennomføres kvartalsvis ettersom titlene blir tilgjengelige på Filmbib.

 

Det er viktig å merke seg at Filmforbundet betaler ut vederlagsandelene først når avtaleinngåelse mellom Norsk filminstitutt og søker er signert og det økonomiske mellom Filminstuttet og søker er gjort opp.

 

Fordelingsnøkler for individuelle vederlag
(Gjelder for filmer kjøpt inn i ordningen etter 30. april. 2021)

Med virkning fra 30. april 2021 er satsene hevet:

 

  • For kortfilm og korte dokumentarer skal
    • kr. 18.000,- tilfalle søker/produsent, og
    • kr. 10.000,- fordeles mellom øvrige rettighetshavere
  • For dokumentarfilm (på 25 minutter og lenger) skal
    • kr. 28.000,- tilfalle søker/produsent, og
    • kr. 20.000,- skal fordeles mellom øvrige rettighetshavere


Dette gir denne fordelingen:

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 10 000,-

    Regissør 27,8 % 2780,00
    Manusforfatter 27,8 % 2780,00
    Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling) 24,4 % 2440,00
    Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 8,9 % 890,00
    Øvrige filmarbeidere 11,1 % 1110,00
 

 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 20 000,-

    Regissør 36,8 % 7360,00
    Manusforfatter 36,8 % 7360,00
    Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 11,7 % 2340,00
    Øvrige filmarbeidere 14,7 % 2940,00
 

 

Vil du sjekke om et verk du har opphavsrettigheter i, har blitt innkjøpt til Filmbib? Gå til Filmbib.no, og søk etter verket i søkemotoren der.


Satser for tidligere innkjøp til Filmbib.no (før 30. april 2021):

Fordelingsnøkler for individuelle vederlag
(Gjelder for filmer kjøpt inn i ordningen mellom 15. nov. 2018 og 30. april 2021)

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 6 500,-

    Regissør 27,8 % 1807,00
    Manusforfatter 27,8 % 1807,00
    Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling) 24,4 % 1586,00
    Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 8,9 % 578,50
    Øvrige filmarbeidere 11,1 % 721,50

 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 13 900,-

    Regissør 36,8 % 5115,20
    Manusforfatter 36,8 % 5115,20
    Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 11,7 % 1640,20
    Øvrige filmarbeidere 14,7 % 2043,30
Fordelingsnøkler for individuelle vederlag 
(Gjelder for filmer kjøpt inn i ordningen fra 2015 frem til 15. nov. 2018)

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 5 000,-

    Regissør 27,8 % 1390,00
    Manusforfatter 27,8 % 1390,00
    Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling) 24,4 % 1220,00
    Musikere  (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 8,9 % 445,00
    Øvrige filmarbeidere 11,1 % 550,00

 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshaver på filmen: kr 10 000,-   

 

    Regissør 36,8 % 3680,00
    Manusforfatter 36,8 % 3680,00
    Musikere  (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 11,8 % 1180,00
    Øvrige filmarbeidere 14,6 % 1460,00
 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement