Filmforbundets klage fikk medhold fra Skatteetaten: Lavest skatt for de som går på lønn

Flere rettighetshavere har det seneste året fått beskjed fra Skatteetaten om at opphavsrettsinntekter skal beskattes som næringsinntekt og ikke kapitalinntekt. Dette sendte vi i Filmforbundet en klage på da vi mente dette er feil for de som går på lønn. Næringsinntekt gir dessuten langt høyere skatt enn kapitalinntekt. Nå har Skatteetaten snudd, og vi har fått et prinsipielt medhold fra dem og en endelig avklaring på dette viktige spørsmålet:

«Der ein har opparbeida seg åndsverksrettigheter eit lønnsforhold blir avkastninga å behandle som kapitalinntekt etter skatteloven §5-20 første ledd bokstav c.»

Dette er gledelige nyheter!

Vi har i alle år oppfordret medlemmer til å gå på lønn. Både fordi medlemmer da blir omfattet av tariffavtalene våre og får pensjon fra første krone, men nå også fordi man som rettighetshaver får lavere skatteprosent på opphavsrettigheter ved å gå på lønn. Dette gjelder både for F©R-vederlag, vederlag fra Filmvederlagsfondet og royalty fra produsent.

Skatteprosenten er normalt mellom 33,2 og 50,6% for næringsinntekt for de som går på faktura, og bare 22% i kapitalinntekt for de som går på lønn. Det lønner seg altså av mange grunner til å gå på lønn!

 

Andre nyheter

Meld deg på HMS-kurs arrangert av Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund

Bli kjent med arbeidsmiljøloven, styrke CV-en din, møt kolleger og bli med å diskutere hvordan vi skaper en bedre og

Fakkeltog til støtte for våre kolleger i Iran

Vi inviterer herved kolleger i kunst, musikk, dans, litteratur, TV, film og andre i kulturbransjen til en stille solidaritetsmarkering foran

Gå på lønn og få bedre vern ved utsettelse og oppsigelse

Starten av 2022 var preget av et høyt produksjonsvolum, men prisvekst og økte renter den seneste tiden påvirker også TV-

Påminnelse: Søk bibliotekvederlag før fristen den 16. januar

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) fordeler bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som er tilgjengelige på offentlige bibliotek. Dersom du er opphaver til et

Vil du være jurymedlem til Gullrutens fagpriser?

Valgkomiteen i Norsk filmforbund ser etter dyktige bransjefolk til å representere TV-arbeiderne i juryene til Gullrutens Fagpriser. Spennet på det

← Tidligere