Filmforbundets klage fikk medhold fra Skatteetaten: Lavest skatt for de som går på lønn

Flere rettighetshavere har det seneste året fått beskjed fra Skatteetaten om at opphavsrettsinntekter skal beskattes som næringsinntekt og ikke kapitalinntekt. Dette sendte vi i Filmforbundet en klage på da vi mente dette er feil for de som går på lønn. Næringsinntekt gir dessuten langt høyere skatt enn kapitalinntekt. Nå har Skatteetaten snudd, og vi har fått et prinsipielt medhold fra dem og en endelig avklaring på dette viktige spørsmålet:

«Der ein har opparbeida seg åndsverksrettigheter eit lønnsforhold blir avkastninga å behandle som kapitalinntekt etter skatteloven §5-20 første ledd bokstav c.»

Dette er gledelige nyheter!

Vi har i alle år oppfordret medlemmer til å gå på lønn. Både fordi medlemmer da blir omfattet av tariffavtalene våre og får pensjon fra første krone, men nå også fordi man som rettighetshaver får lavere skatteprosent på opphavsrettigheter ved å gå på lønn. Dette gjelder både for F©R-vederlag, vederlag fra Filmvederlagsfondet og royalty fra produsent.

Skatteprosenten er normalt mellom 33,2 og 50,6% for næringsinntekt for de som går på faktura, og bare 22% i kapitalinntekt for de som går på lønn. Det lønner seg altså av mange grunner til å gå på lønn!

 

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere