Filmforbundets klage fikk medhold fra Skatteetaten: Lavest skatt for de som går på lønn

Flere rettighetshavere har det seneste året fått beskjed fra Skatteetaten om at opphavsrettsinntekter skal beskattes som næringsinntekt og ikke kapitalinntekt. Dette sendte vi i Filmforbundet en klage på da vi mente dette er feil for de som går på lønn. Næringsinntekt gir dessuten langt høyere skatt enn kapitalinntekt. Nå har Skatteetaten snudd, og vi har fått et prinsipielt medhold fra dem og en endelig avklaring på dette viktige spørsmålet:

«Der ein har opparbeida seg åndsverksrettigheter eit lønnsforhold blir avkastninga å behandle som kapitalinntekt etter skatteloven §5-20 første ledd bokstav c.»

Dette er gledelige nyheter!

Vi har i alle år oppfordret medlemmer til å gå på lønn. Både fordi medlemmer da blir omfattet av tariffavtalene våre og får pensjon fra første krone, men nå også fordi man som rettighetshaver får lavere skatteprosent på opphavsrettigheter ved å gå på lønn. Dette gjelder både for F©R-vederlag, vederlag fra Filmvederlagsfondet og royalty fra produsent.

Skatteprosenten er normalt mellom 33,2 og 50,6% for næringsinntekt for de som går på faktura, og bare 22% i kapitalinntekt for de som går på lønn. Det lønner seg altså av mange grunner til å gå på lønn!

 

Andre nyheter

VIKTIG INFORMASJON SOM FØLGE AV BRUDDET I FORHANDLINGENE PÅ TV-UNDERHOLDNING:

Blir du spurt om medlemskap i Filmforbundet? Det kan du nekte å opplyse om Vi har forstått at noen produksjonsselskap har begynt å kartlegge fagorganisasjon blant dere. Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig. Det er viktig å vite at du kan nekte å oppgi denne informasjonen da det både kan være diskriminerende

Hvor skal du jobbe i august-oktober? Hjelp oss med oversikten før vi skal til Riksmekleren om TV-underholdningsoverenskomsten!

Vi er i gang med forberedelsene til møtet med Riksmekleren i slutten av august, og vi trenger din hjelp! Hvor skal du jobbe i august, september og/eller oktober måned? Fyll ut dette skjemaet (TRYKK HER) og hjelp oss med å skaffe oversikt over produksjoner som er i gang i august-oktober. Jo bedre oversikt vi har

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

← Tidligere