Filmforbundets klage fikk medhold fra Skatteetaten: Lavest skatt for de som går på lønn

Flere rettighetshavere har det seneste året fått beskjed fra Skatteetaten om at opphavsrettsinntekter skal beskattes som næringsinntekt og ikke kapitalinntekt. Dette sendte vi i Filmforbundet en klage på da vi mente dette er feil for de som går på lønn. Næringsinntekt gir dessuten langt høyere skatt enn kapitalinntekt. Nå har Skatteetaten snudd, og vi har fått et prinsipielt medhold fra dem og en endelig avklaring på dette viktige spørsmålet:

«Der ein har opparbeida seg åndsverksrettigheter eit lønnsforhold blir avkastninga å behandle som kapitalinntekt etter skatteloven §5-20 første ledd bokstav c.»

Dette er gledelige nyheter!

Vi har i alle år oppfordret medlemmer til å gå på lønn. Både fordi medlemmer da blir omfattet av tariffavtalene våre og får pensjon fra første krone, men nå også fordi man som rettighetshaver får lavere skatteprosent på opphavsrettigheter ved å gå på lønn. Dette gjelder både for F©R-vederlag, vederlag fra Filmvederlagsfondet og royalty fra produsent.

Skatteprosenten er normalt mellom 33,2 og 50,6% for næringsinntekt for de som går på faktura, og bare 22% i kapitalinntekt for de som går på lønn. Det lønner seg altså av mange grunner til å gå på lønn!

 

Andre nyheter

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag

F©R skal i 2023 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2021.

Du kan forhåndsstemme ved personvalg

Hvis du ikke har mulighet til å komme på Filmforbundets årsmøtet, har du likevel mulighet til å forhåndstemme ved personvalg.

Du kan fortsatt rekke å melde deg på årsmøtet og generalforsamlingen!

Lørdag den 3. juni går Filmforbundets årsmøte og F©Rs generalforsamling av stabelen på Kunstnernes hus i Oslo. Det er her du har mulighet til å

Påmelding til årsmøtet og generalforsamling

Vi håper å se deg til årsmøtet og generalforsamlingen lørdag den 3. juni på Kunstnernes hus i Oslo. Tidspunkt for

Digitalt medlemsmøte om ny form på årsmøtet tirsdag 2. mai kl. 18.00

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ, hvor blant annet forbundets vedtekter blir vedtatt og forbundsstyret valgt. Filmforbundet er en organisasjon i vekst og

← Tidligere