F©R har nylig utbetalt 18 millioner kroner til rekordmange rettighetshavere

F©R, Filmforbundets organisasjons for rettighetsforvaltning, har nylig utbetalt 18 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til 887 rettighetshavere. Dette er rekord i antall rettighetshavere vi utbetaler til og det er gledelig at så mange er kjent med ordningen. Vederlagene i årets fordeling kommer fra kringkastere, strømmetjenester, TV-distributører og produsenter som F©R v.Norsk filmforbund har inngått rettighetsavtaler med.

Vi jobber hver dag for å sikre opphavere løpende betaling for bruk av deres åndsverk.

Noen tror at man automatisk får vederlag fordi man har opphavsrett etter loven. Det er dessverre langt fra tilfellet. For at vi skal kunne hjelpe deg å få dine vederlag, er det viktig at du husker på følgende punkter:

✅ Du kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Her gir du oss tillatelse til å hjelpe deg å forvalte dine opphavsrettigheter. Dersom du er medlem, signerte du ved innmelding. Vær oppmerksom på at en rekke av F©Rs inngåtte avtaler krever at du inngår forvaltningskontrakt for at du skal ha rett til vederlag.

✅ Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming, og ikke bare for privatkopiering. Privatkopiering utgjør omtrent kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler.

✅Sørg for at du har riktig fagfunksjon i arbeidskontrakten(e) og se i den vedtatte fordelingsplanen om det er en fagfunksjon som gir opphavsrett.

✅ Når riktig fagfunksjon og rettighetsregulering er på plass, sørg for at begge parter (du og produsent) signerer arbeidskontrakten. Før du signerer, bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetssikring.

✅ Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.

✅ Du må aktivt registrere dine produksjoner og dokumentere at du har rettigheter i behold én gang i året – innen registeringsfristen går ut. Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

At dere følger disse punktene er veldig viktig.
Når vi kan vise til signerte arbeidskontrakter med rettigheter i behold, stiller vi også sterkere i ulike forhandlinger med strømmeaktører, mediehus m.m. og ikke minst gir dette tillit fra disse til at vederlagsordningene håndteres riktig. Dette vil igjen bidra til at vi kan øke vederlagsutbetalingene fra F©R til rettighetshavere.

Andre nyheter

Brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke.

Det ble brudd i forhandlingene om revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten med Virke. Vi trenger nå Riksmeklers bistand for å forsøke å komme i mål. Våre medlemmer som jobber med tv-underholdning er svært presset både på lave lønninger, stadig lavere budsjetter, kortere leveringsfrister og lengre dager. Dagens overenskomst inkluderer blant annet ikke faste ansatte, produsenter eller produksjonsledere.

Vil du være med og bestemme fremtidens norske Oscarkandidater? 

Nå har du mulighet til å være med i Oscarkomiteen! Valgkomiteen i Filmforbundet søker etter et medlem og en vararepresentant til å representere Filmforbundet i Oscarkomiteen de neste to årene. Arbeidsmengden har normalt sett vært deltakelse på tre årlige møter som holdes på høsten, samt å se filmene som skal vurderes. For frilansere er vervet i komiteen

Nå kan du registrere deg for F©R-vederlag! 

F©R skal i 2024 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og på visse strømmeplattformer i visningsåret 2022. I tillegg skal vi foreta en særskilt fordeling for omtrent 20 enkeltstående produksjoner. Registreringsskjemaene er nå åpne! Fristen for registrering er midnatt søndag 23. juni 2024. 📝Vi anbefaler deg å lese igjennom vår huskelapp (seks punkter) før registrering, trykk

Påmelding og sakspapirer til F©Rs generalforsamling

⏰Når? Vi starter kl. 17.45 onsdag 22. mai. 📍Hvor? Kronesalen på Sentralen. Adressen er Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Vi starter generalforsamlingen med en kjapp puls på bransjen av medieforsker Vilde Schanke Sundet fra OsloMet med tittelen: “Fra Exit til Luksusfellen: Med strømming har norsk drama gått fra gullalder til tøff tid på kort tid. Hva betyr det?” Etter generalforsamlingen

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte

Til helgen er det Filmforbundets første landsmøte! Sakspapirer, årsmelding, program og praktisk informasjon finner du ved å trykke her.

← Tidligere