F©R har nylig utbetalt 18 millioner kroner til rekordmange rettighetshavere

F©R, Filmforbundets organisasjons for rettighetsforvaltning, har nylig utbetalt 18 millioner kroner i opphavsrettsvederlag til 887 rettighetshavere. Dette er rekord i antall rettighetshavere vi utbetaler til og det er gledelig at så mange er kjent med ordningen. Vederlagene i årets fordeling kommer fra kringkastere, strømmetjenester, TV-distributører og produsenter som F©R v.Norsk filmforbund har inngått rettighetsavtaler med.

Vi jobber hver dag for å sikre opphavere løpende betaling for bruk av deres åndsverk.

Noen tror at man automatisk får vederlag fordi man har opphavsrett etter loven. Det er dessverre langt fra tilfellet. For at vi skal kunne hjelpe deg å få dine vederlag, er det viktig at du husker på følgende punkter:

✅ Du kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Her gir du oss tillatelse til å hjelpe deg å forvalte dine opphavsrettigheter. Dersom du er medlem, signerte du ved innmelding. Vær oppmerksom på at en rekke av F©Rs inngåtte avtaler krever at du inngår forvaltningskontrakt for at du skal ha rett til vederlag.

✅ Din(e) arbeidskontrakt(er) må inneholde riktig rettighetsregulering som dokumentasjon på at du har rettigheter i behold. Dette er viktig for at du skal ha rett på vederlag for TV-distribusjon og strømming, og ikke bare for privatkopiering. Privatkopiering utgjør omtrent kun 15% av det totale vederlaget vi fordeler.

✅Sørg for at du har riktig fagfunksjon i arbeidskontrakten(e) og se i den vedtatte fordelingsplanen om det er en fagfunksjon som gir opphavsrett.

✅ Når riktig fagfunksjon og rettighetsregulering er på plass, sørg for at begge parter (du og produsent) signerer arbeidskontrakten. Før du signerer, bør du som medlem sende din(e) arbeidskontrakt(er) til juridisk@filmforbundet.no for kvalitetssikring.

✅ Ta godt vare på dine signerte arbeidskontrakter for fremtidige registreringer.

✅ Du må aktivt registrere dine produksjoner og dokumentere at du har rettigheter i behold én gang i året – innen registeringsfristen går ut. Vi åpner som regel opp for registreringer i juni måned. Følg derfor med på nyhetsbrev fra oss.

At dere følger disse punktene er veldig viktig.
Når vi kan vise til signerte arbeidskontrakter med rettigheter i behold, stiller vi også sterkere i ulike forhandlinger med strømmeaktører, mediehus m.m. og ikke minst gir dette tillit fra disse til at vederlagsordningene håndteres riktig. Dette vil igjen bidra til at vi kan øke vederlagsutbetalingene fra F©R til rettighetshavere.

Andre nyheter

Valgkomiteen utlyser flere spennende verv – søk nå!

Vil du sitte i styret til Filmforbundet? I valgkomiteen eller kontrollkomiteen? Eller hva med F©Rs fordelingsutvalg? Du har nå muligheten til å lære mer om TV- og filmbransjen, påvirke og gjøre en forskjell for deg og dine kolleger ved å melde din interesse for en rekke viktig verv som  skal velges på landsmøtet den 27.

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) skal nå fordele bibliotekvederlag for norske audiovisuelle verk som var tilgjengelige for publikum på offentlig bibliotek i Norge i 2023. Det innebærer at hvis du er opphaver til et audiovisuelt verk som var gratis tilgjengelig for utlån for publikum i det norske biblioteksystemet i 2023 kan du søke bibliotekvederlag, dersom du oppfyller

HMS-kurs med Filmforbundet og Virke Produsentforeningen

Oppdater din kunnskap om endringene i arbeidsmiljøloven og lær mer om hvordan du kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsdag gjennom dette fire-dagers helse-, miljø-, og sikkerhetskurset. HMS-kurset gir deg viktig kompetanse om loven og mulighet for å delta i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø, sikkerhet, inkludering og bærekraft sammen med kolleger og dyktige innledere

Jobber du med eller har du interesse for tegnspråk i medieproduksjon?

Behovet for filmproduksjon på eller med tegnspråk er økende og fagfeltet utvikler seg i høyt tempo. Det stilles stadig større språklige, filmtekniske og kulturelle krav til filmprodusenter og universell utforming i media. Den 15. februar på Hjertnes kulturhus i Sandefjord inviterer Tegn.tv til en åpen fagdag for norske filmprodusenter, enten du er en erfaren tegnspråkprodusent eller en

Alt du trenger å vite om Filmforbundets landsmøte helgen den 27.-28. april

I år markerer vi en stor endring for Filmforbundet. En pilot, landsmøtet med delegatmodell, gjennomføres for første gang helgen den 27. – 28. april på Voksenåsen hotell. Målet er at landsmøtet skal bli en innholdsrik helg, med livlige diskusjoner, gjennomgang av krav og forberedelser til tarifforhandlingene og workshops. Ikke minst gir landsmøtet medlemmene våre en gylden sjanse til å bli kjent på

← Tidligere